Ajutor de stat

CFR Marfă a primit un ajutor de stat incompatibil în valoare de cel puțin 570 de milioane EUR, prin anularea datoriilor și prin neîncasarea unor datorii de la societate, conform sustinerilor Comisiei Europene.

„Piața transportului feroviar de marfă este o componentă esențială a legăturilor de transport în orice economie. Anumite măsuri de sprijin public în favoarea operatorului istoric CFR Marfă, deținut de stat, i-au conferit acestuia un avantaj economic neloial față de alți operatori. Acestea au constat în anularea datoriilor publice și necolectarea de către creditorii publici a sumelor datorate de operator. Măsurile încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. România trebuie acum să recupereze ajutorul incompatibil”, sustin comisarii europeni.

In Romania, piața transportului feroviar de marfă este extrem de competitivă, întrucât există numeroși operatori privați urmare a liberalizării pieței în anul 2007.

În martie 2017, Asociația Transportatorilor Feroviari Privați din România a adresat Comisiei o plângere oficială, în care a susținut că CFR Marfă ar fi beneficiat de ajutoare de stat cu încălcarea normelor UE în materie.

Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea fără întârziere a ajutoarelor de stat incompatibile, în scopul de a se elimina denaturarea concurenței create de ajutor. Normele UE privind ajutoarele de stat nu prevăd aplicarea de amenzi, iar recuperarea nu are drept scop penalizarea societății în cauză, ci pur și simplu restabilirea egalității de tratament cu alte societăți.

In conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, se poate considera că intervențiile publice în favoarea unor companii nu implică ajutor de stat atunci când statul nu acționează în calitate de autoritate publică ci în condițiile pe care un operator privat le-ar fi acceptat (principiul operatorului în economia de piață), or in cazul CFR Marfa statul roman a actionat ca o autoritate publica si nu ca actionar al companiei. Dacă acest principiu nu este aplicabil sau respectat, intervențiile publice constituie ajutor de stat în sensul art. 107 TFUE, întrucât îi conferă beneficiarului un avantaj economic față de concurenții săi.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_313