Despre noi

Misiunea noastră este aceea de a crea parteneriate cu clienţii noştri prin care să le asigurăm suportul juridic necesar pentru a dezvolta o afacere eficientă, competitivă si puternică, adaptată mediului economic şi legislativ actual.

 

Siguranta clientilor nostri este siguranta noastra

Ne propunem să depăşim aşteptările clienţilor noştri în ceea ce priveşte încrederea în noi, calitatea serviciilor şi a informaţiilor furnizate, abordarea multidisciplinară şi comprehensivă a afacerilor lor, comunicarea în timp real si disponibilitatea profesională.

Domenii de activitate

Pentru noi, clienţii sunt cei mai importanţi, iar serviciile noastre sunt concepute şi prestate astfel incat sa respectam cele mai inalte standarde de calitate. Avocatura de business presupune o abordare holistica, de catre o echipa pluridisciplin

Intrebari frecvente

Potrivit art.338 din OMFP nr.3103/2017, situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională. Acestea sunt semnate de director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul...

Am o asociație. Cine trebuie să semneze bilanțul?

Da, Mai mult, conform dispozitiilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, persoanele juridice care activeaza in domeniul jocurilor de noroc si agentiile imobiliare, indiferent de forma de organizare, sunt obligate sa isi desemneze un reprezentant in relatia cu Oficiul de prevenire si combatere a spalarii banilor. Aceasta obligatie...

Avocații, auditorii, experții contabili și contabilii autorizați au obligația de a desemna și comunica persoana în relația cu Oficiul de prevenire și combatere a spălării banilor?

Persoanele juridice indiferent de forma de organziare, cu exceptia agentiilor imobiliare si a celor care activeaza in domeniul imobiliar și a jocurilor de noroc, şi persoanele fizice care comercializează bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei...

Persoanele juridice, SRL, SA etc. au obligația de a desemna persoana în relația cu Oficiul de prevenire și combatere a spălării banilor?

Conform art. 40 din OMFP 2861/2009, prin valoare de înlocuire, în sensul prezentelor norme, se înțelege costul de achiziție al unui bun cu caracteristici și grad de uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării pagubei, care cuprinde prețul de cumpărare practicat pe piață, la care se adaugă...

Care este baza legala care reglementeaza modul de stabilire a valorii de inlocuire in cazul unui producator, in acest caz, de produse alimentare ?

Nu este necesar sa aveti o forma de organizare (PFA/SRL) pentru a inchiria apartamentele dvs., obligatia dvs. fiind aceea de a le indica in cuprinsul formularului 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit" până la data de 31 ianuarie a anului următor celui in care au fost incheiate contractele....

Sunt proprietarul a 6 apartamente in calitate de persoana fizica si doresc sa le inchiriez. Este necesar sa ma infiintez PFA/SRL? Care sunt impozitele pe care trebuie sa le platesc in acest caz?

Echipa noastra

Misiunea noastră este aceea de a crea parteneriate cu clienţii noştri prin care să le asigurăm suportul juridic necesar pentru a dezvolta o afacere eficientă, competitivă si puternică, adaptată mediului economic şi legislativ actual.

Alina Letia

Daria Bilba

Cristina Casian

Portofoliu clienti

Misiunea noastră este aceea de a crea parteneriate cu clienţii noştri prin care să le asigurăm suportul juridic necesar pentru a dezvolta o afacere eficientă, competitivă si puternică, adaptată mediului economic şi legislativ actual.
Siguranta clientilor nostri este siguranta noastra!

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro