Despre noi

Misiunea noastră este aceea de a crea parteneriate cu clienţii noştri prin care să le asigurăm suportul juridic necesar pentru a dezvolta o afacere eficientă, competitivă si puternică, adaptată mediului economic şi legislativ actual.

 

Siguranta clientilor nostri este siguranta noastra

Ne propunem să depăşim aşteptările clienţilor noştri în ceea ce priveşte încrederea în noi, calitatea serviciilor şi a informaţiilor furnizate, abordarea multidisciplinară şi comprehensivă a afacerilor lor, comunicarea în timp real si disponibilitatea profesională.

Domenii de activitate

Pentru noi, clienţii sunt cei mai importanţi, iar serviciile noastre sunt concepute şi prestate astfel incat sa respectam cele mai inalte standarde de calitate. Avocatura de business presupune o abordare holistica, de catre o echipa pluridisciplin

Intrebari frecvente

1.1.Prevederi aplicabile: ¾ O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; - Legii contabilitatii nr. 82/1991; - OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile; - Procesul-verbal de inventariere a patrimoniului societății SAVA SA pentru anul 2019; - HG nr.2139/2004 privind Catalogul pentru clasificarea...

Cum se pot casa anumite obiecte de inventar la o societate comercială pe acțiuni?

Buna ziua, In cazul in care cetateii non-UE sunt deja angajati la o alta societate din Romania, trebuie sa obtineti de la Inspectoratul General pentru Imigrari avizul de angajare in munca pentru situatia in care se schimba angajatorul, in baza urmatoarelor documente: Cerere motivata; Dovada imputernicirii legale a persoanei care reprezinta angajatorul...

Am un SRL si doresc sa angajez doi cetateni strini, non-UE, care sunt deja angajati la o alta societate din Romania. Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmez?

Care este avantajul achiziționării tichetelor de masa pentru salariați?

Da, conform art. 56 din Legea nr.129/2019, declarația privind beneficiarul real se va depuneanual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este...

Declarația privind beneficiarul real al societății trebuie depusa anual dupa depunerea bilantului?

Intrebare completa: Am o societate cu raspundere limitata, obiectul de activitate fiind prestari servicii (depozitare). Pentru asigurarea bunurilor clientilor cu care lucrez, inchei intotdeauna o asigurare de raspundere civila. In situatia unei daune, Prestatorul (societatea mea) are obligatia sa il despagubeasca pe client cu toata valoarea daunei sau numai cu...

In situatia unei daune, Prestatorul (societatea mea) are obligatia sa il despagubeasca pe client cu toata valoarea daunei sau numai cu suma primita de la asigurator (inclusa in polita de asigurare)?

Echipa noastra

Misiunea noastră este aceea de a crea parteneriate cu clienţii noştri prin care să le asigurăm suportul juridic necesar pentru a dezvolta o afacere eficientă, competitivă si puternică, adaptată mediului economic şi legislativ actual.

Alina Letia

Daria Bilba

Cristina Casian

Portofoliu clienti

Misiunea noastră este aceea de a crea parteneriate cu clienţii noştri prin care să le asigurăm suportul juridic necesar pentru a dezvolta o afacere eficientă, competitivă si puternică, adaptată mediului economic şi legislativ actual.
Siguranta clientilor nostri este siguranta noastra!

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro