Domenii de activitate

Pentru noi, clienţii sunt cei mai importanţi, iar serviciile noastre sunt concepute şi prestate astfel incat sa respectam cele mai inalte standarde de calitate. Avocatura de business presupune o abordare holistica, de catre o echipa pluridisciplinara care are ca scop cunoaşterea aprofundată a clientului şi soluţionarea problemelor cu care acesta se confruntă într-o manieră integrată specificităţii activităţii sale. Respectându-ne clienţii ne respectăm pe noi înşine!

 

Orice caz câştigat presupune existenţa unei echipe puternice şi bine pregătite profesional, alcătuită din specialişti în multiple domenii de activitate care asigură o abordare multidisciplinară şi complementară a solicitărilor clienţilor.  

Considerăm că datoria ,,morală’’ a fiecărui avocat este de a educa justiţiabilii cu privire la drepturile pe care le au şi la modalităţile de exercitare ale acestora, la obligaţiile care le revin şi la contextul juridic în care trăiesc şi funcţionează. De aceea, am implementat la nivelul societăţii conceptul Avocatul de Familie.

In prezent, ne adresăm atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice, devenind profesioniştii de încredere pe care se pot baza.

Practicăm dreptul la cele mai înalte nivele de etică, integritate şi profesionalism,Exact la timp fiind deviza după care ne ghidăm în relaţia cu clienţii noştri.

Comunicăm deschis cu clienţii noştri, analizând fiecare caz proactiv şi realist. Cunoaşterea aprofundată a clientului, a specificităţii activităţii sale, a nevoilor şi aşteptărilor sale reprezintă maniera uzuală în care ne abordăm clienţii. Pentru noi, fiecare client este unic. Adaptabilitatea şi flexibilitatea nostră ne-au apropiat de un număr considerabil de persoane care ne-au devenit clienţi.

Experienta acumulata si solicitarile primite de la clientii nostri ca urmare a numeroaselor modificari aduse legislatiei fiscale si a legislatiei muncii, am decis structurarea serviciilor Legal Consult in 4 mari categorii, egal aplicabile si accesibile cerintelor persoanelor fizice si persoanelor juridice.

Fiscalitate

In fata “fiscului”, indiferent ca esti persoana fizica sau juridica, esti doar un contribuabil care se confrunta cu o multitudine de impozite, taxe şi contribuţii sociale obligatorii.
Complexitatea fenomenului fiscal, multiplele modificari legislative intervenite, precum si atitudinea autoritatilor competente fata de contribuabil au determinat cresterea numarului de solicitari pe care le-am primit de la clienti pentru a le acorda servicii de consultanta si asistenta juridica cu privire la impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii.


Astfel, echipa noastra este specializata sa ofere consultanta juridica cu privire la:
•    Impozitul pe profit;
•    Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
•    Impozitul pe venit;
•    Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
•    Impozitul pe reprezentanţe;
•    Taxa pe valoarea adăugată;
•    Accizele;
•    Impozitele şi taxele locale;
•    Impozitul pe construcţii
•    Contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
•    Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
•    Contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.

Cu privire la taxele, impozitele si contributiile sociale obligatorii reglementate de Codul Fiscal, clientii nostri au beneficiat si de urmatoarele tipuri de servicii juridice:
- Identificarea si interpretarea textelor legale aplicabile situatiei concrete cu care se confrunta
- Gasirea celei mai bune solutii legale si financiare pentru fiecare contribuabil in parte
- Reprezentarea in relatia cu organele de control fiscal, administratia financiara, directia de taxe si impozite locale, primaria, Consiliul Local
- Formularea contestaţiilor împotriva actelor emise de autorităţile fiscale;
- Asistenta si reprezentare juridica în faţa instanţelor de judecată pentru susţinerea intereselor clientului referitoare la anularea actului fiscal sau la modificarea sa;

“Experienta noastra se reflecta in articolele de specialitate scrise de noi.”

Drept comercial

Actor principal al economiei contemporane, societatea comerciala reprezinta o entitate care este supusa unor rigori juridice, economice si, chiar sociale.
Administratorii acesteia sunt pusi in situatia de a face fata unor provocari legale din ce in ce mai mari si mai restrictive, circumstanta in care este imperios necesar sa apeleze la un avocat pentru a se asigura de legalitatea masurilor pe care le iau in exercitarea atributiilor lor.
Deciziile acestora sunt supuse uor norme tehnico-juridice de stricta interpretare a caror nerespectare poate avea consecinte dintre cele mai grave pentru ei si pentru societate.


Consultanta juridica pentru asigurarea functionarii legale a societatii reprezinta un ,, must’’ in contextul unei legislatii voluminoase, in continua schimbare si supusa interpretarii de la caz la caz.


Inca de la infiintarea unei societati comerciale apar diverse situatii care necesita corecta aplicare a legii si identificarea celei mai bune solutii privind  alegerea formei optime de organizare juridica pentru activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, modalitatile de functionare, avizare si autorizare, divizare, fuziune, reorganizare, lichidare etc.


Societatile comerciale, in genere, necesita o abordare holistica a problematicii si a dificultatilor juridice si financiar-fiscale cu care se confrunta, avocatul putand fi nu numai interpretul normei juridice si a ajustarii sale la situatia concreta a clientului sau, ci si liantul dintre acesta si diversi furnizori de servicii.

Dreptul muncii

Raporturile juridice dintre angajat şi angajator sunt din ce în ce mai complexe, mai stufoase, necesitând o atenţie deosebită din punct de vedere juridic, motiv pentru care avocaţii din cadrul societăţii noastre au o vastă experienţă in dreptul muncii.

Servicii:

 • Întocmirea/modificarea contractelor individuale de muncă;
 • Conceperea clauzelor speciale: clauza de neconcurenţă, de confidenţialitate, de formare profesională;
 • Analizarea fişelor de post şi asigurarea concordanţei prevederilor lor cu cele legale aplicabile şi ale celorlalte documente ale societăţii;
 • Supervizarea ROI, ROF şi adaptarea lor la reglementările legale în vigoare şi la specificitatea societăţii;
 • Analizarea modului în care salariaţii îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale şi stabilirea unor proceduri la nivelul societăţii pentru sancţionarea lor în cazul constatării unor comportamente necorespunzătoare;
 • Analizarea motivelor de suspendare/încetare a contractului individual de muncă şi întocmirea documentelor necesare;
 • Cooperarea cu persoanal specializat pentru asigurarea respectării de către societate a sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Întocmirea contractului având ca obiect munca prin agent de muncă temporar;
 • Organizarea juridică a muncii suplimentare, de noapte, în ture;
 • Redactarea contractelor specifice: contracte de ucenicie, de formare profesională, de adaptare preofesională;
 • Concedierea: identificarea motivelor de concediere, propuneri adecvate acestor motive, stabilirea etapelor si a procedurilor aplicabile în vederea desfacerii contractului individual de muncă, întocmirea documentelor de concediere şi comunciarea lor salariatului, constituirea comisiei de disciplină, efectuarea cercetării prealabile, desfacerea contractului de muncă;
 • Analizarea cauzelor care pot atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală a societăţii/salariatului;
 • Reprezentarea societăţii în relaţiile cu salariaţii, în faţa organelor de control/a instanţelor de judecată.

 

Drept civil

Dreptul civil este cea mai vaste ramura de drept, reglementand relațiile sociale, patrimoniale și nepatrimoniale ce se stabilesc atat între persoane fizice, cat și intre persoane juridice ca subiecte de drept. Astfel, Codul Civil stabileste principiile fundamentale si normele generale aplicabile raporturilor dintre persoane, ingloband o multitudine de institutii juridice, dintre care amintim, cu titlu exemplificativ: relațiile de familie (căsătoria, rudenia, divortul, autoritatea parinteasca, ocrotirea persoanei fizice, apararea drepturilor nepatrimoniale), bunurile (proprietatea privata, dezmembrămintele dreptului de proprietate privata, proprietatea publica, cartea funciara), moștenirile și liberalitățile, rapunderea contractuala si raspunderea civila delictuala, diferite contracte speciale, regulile privind formarea contractelor, incheierea, modificarea si incetarea acestora.


In reglementarea actuala, Codul Civil inglobeaza norme care se aplica persoanelor juridice si care in trecut erau reglementate de Codul Comercial, abrogat in integralitate prin aparitia noului Cod Civil in anul 2011.
Dispozitiile Codului Civil raman aplicabile persoanelor fizice, cu mentiunea ca in noua forma, au intervenit ,,actualizari’’ necesare ale institutiilor juridice precum casatoria, divortul, incredintarea minorilor etc. determinate de modificarea si evolutia societatii civile. Noua reglementare preia vechile norme de la 1864 si le aduce in prezent.


In plus, ori de cate ori relatiile sociale nu sunt reglementate de norme legale speciale, se face aplicarea principiilor si a regulilor generale stabilite de Codul Civil, dreptul civil fiind considerat ,,drept comun’’.
Rolul avocvatului este acela de a interpreta in beneficiul clientului sau norma speciala si norma de drept comun, astfel incat sa ii ofere solutii profesionale imbatabile pentru problemele cu care s econfrunta.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →
In aceasta perioada trebuie sa fim solidari!
LegalConsult va ofera gratuit consultatii juridice, diverse puncte de vedere. Va invitam sa ne contactati pentru a comunica cu specialistii nostri, in timp real, la adresa de e-mail office@legalconsult.ro.

Totul este gratuit!
Din aceasta situatie putem iesi doar impreuna.

inchide