Noutati legislative

Ordinul MMPS nr. 1340 si 1341 / 2020

Ordin MMPS nr. 1340 din 01 Septembrie 2020 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă Ordin MMPS nr. 1341 din 01 Septembrie 2020 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei...

citeste mai mult

Ordin Ministerul Fondurilor Europene nr. 1060 din 08 Septembrie 2020

Ordin Ministerul Fondurilor Europene nr. 1060 din 08 Septembrie 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 Prin OUG nr. 130/2020, a fost aprobată suma de aproximativ 1 miliard de euro proveniți din fonduri europene, pentru ajutarea IMM – urilor. Sunt adoptate trei forme de sprijin, astfel: a) O sumă forfetară în valoare de 2.000 euro, pentru societățile ce la data de 31 decembrie 2019 nu aveau salariați,...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 593 și Ordin MMPS nr. 1375 din 09 Septembrie 2020

Ordin ANOFM nr. 593 din 10 Septembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative,...

citeste mai mult

OUG nr. 153 din 03 Septembrie 2020

OUG nr. 153 din 03 Septembrie 2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative Monitorul oficial nr. 0817 din 04 septembrie 2020 Actul normativ analizat astăzi prezintă trei secțiuni principale, astfel: a) Reducerea procentului de plată pentru impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderii și impozitul specific unor activități, condiționată de existența capitalurilor proprii pozitive și, după caz, de majorarea acestora, pentru perioada 2021 – 2025; b) Modificarea bonificației primite...

citeste mai mult

HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020

HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 794 din 31.08.2020. Prin OUG nr. 132/2020 s-a permis reducerea timpului de muncă cu până la 50% dacă angajatorul înregistrează o reducere a cifrei de afaceri de cel puțin...

citeste mai mult

OUG nr. 147 din 27 August 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți

OUG nr. 147 din 27 August 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 Monitorul oficial nr. 0790 din 28 august 2020 Actul normativ analizat se adresează părinților cu copii în vârstă de până la 12 ani, sau cu copii cu dizabilități cu vârsta de până...

citeste mai mult

Legea nr. 193 din 21 August 2020

Legea nr. 193 din 21 August 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul oficial nr. 0767 din 21 august 2020 Actul normativ analizat modifică procedura de plată a fondului pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Potrivit art. 48 din Legea nr.448/2006, angajatorii fie că sunt de drept privat, fie că sunt de drept public, ce înregistrează un număr de cel puțin 50 de angajați, au obligația de a încadra persoane...

citeste mai mult

Ordin ANRSC nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Ordin ANRSC nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii Monitorul oficial nr. 744 din 17.08.2020 Serviciile comunitare de utilități publice constau în: alimentarea cu apă a locuințelor, salubrizarea localităților, asigurarea iluminatului public, și sunt reglementate de Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice. Autoritatea de reglementare și control este Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice denumită ANRSC. Operatorii economici ce intenționează să realizeze activități în domeniul serviciilor de utilități publice trebuie...

citeste mai mult

OpANAF nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015

OpANAF nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor effectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA Monitorul oficial nr. 764 din 21.08.2020 Actul normativ analizat aduce o modificare importantă la procedura completării declarației 394 privind livrările și achizițiile de pe teritoriul României depusă de...

citeste mai mult

OUG nr. 132 din 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Monitorul oficial nr. 720 din 10.08.2020 Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului. Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului,...

citeste mai mult

Termen depunere declarație beneficiar real pentru Asociații

Declarația privind beneficiarul real al Asociațiilor și Fundațiilor trebuie depusă în formă autentică și în original la Ministerul Justiției prin poștă sau personal la adresa: București, str. Apolodor nr.17, sector 5. Termenul de depunere a declarației a fost prelungit prin OUG nr.29/2020 cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, adică până la data de 14 August 2020. Menționăm faptul că împreună cu declarația se vor depune și copii conformate cu originalul ale actelor de identitate ale persoanelor menționate...

citeste mai mult

OUG nr. 130 din 31 Iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Monitorul oficial nr. 0705 din 06 august 2020 Actul normativ analizat aprobă un sprijin financiar în valoare de 1 miliard de euro din fonduri externe nerambursabile. Aceste fonduri externe nerambursabile vor fi folosite sub următoarele trei forme de finanțare: a) microgranturi, acordate sub formă de sumă forfetară; b) granturi, pentru capital de lucru – sumă forfetară și procent din cifra de afaceri; c) granturi pentru investiții productive, în baza evaluării proiectului de investiții depus. Principalele aspecte ale acestor modalități de finanțare: a) Microgranturile sunt în...

citeste mai mult

OMFP nr. 2206 din 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile

Monitorul oficial nr. 675 din 30.07.2020. Actul normativ analizat are în vedere două aspecte: depunerea raportărilor contabile cu data de 30 iunie 2020; și aduce câteva modificări și noi conturi la reglementările contabile utilizate atât de operatorii economici, ce aplică reglementări contabile conforme cu directivele europene, cât și cei ce aplică Standardele Internaționale de Raportare IFRS. Astfel: Raportările contabile cu data de 30 iunie 2020 se depun la Autoritatea fiscală până în data de 30 septembrie 2020. Au obligația depunerii...

citeste mai mult

Legea nr. 153 din 24 Iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

Monitorul Oficial nr. 0659 din 24 iulie 2020 Legea nr. 153/2020 se adresează tuturor operatorilor economici ce au obligația să utilizeze case de marcat fiscale, ce au achiziționat noile modele de case de marcat fiscale cu memorie electronică, începând cu anul 2018, având în vedere reglementările în domeniu. Desigur, legea dispune și pentru achizițiile viitoarelor case de marcat cu memorie electronică. Legea intră în vigoare începând cu data de 01 august 2020. Ca principiu general, legea stabilește că valoarea costului de achiziție...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3011 din 21 Iulie 2020 privind modificarea anexei nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ - Ordin MMPS nr. 1140 din 13 Iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta

Ordin ANAF nr. 3011 din 21 Iulie 2020 privind modificarea anexei nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă Monitorul Oficial nr. 0651 din 23 iulie 2020 Ordin MMPS nr. 1140 din 13 Iulie 2020 pentru aprobarea...

citeste mai mult

OMFP nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Monitorul Oficial nr. 635 din 20/07/2020 Potrivit OUG nr. 69/2020 – publicată în Monitorul Oficial 393 din 14 mai 2020, contribuabilii ce înregistrează obligații bugetare restante la data de 31 martie 2020 beneficiază de anularea accesoriilor dacă achită debitul principal până la data de 15 decembrie 2020. Această amnistie fiscală se suprapune într-o oarecare măsură cu amnistia adusă de OG nr. 6/2019 privind instiuirea unor facilități fiscale și din această situație apreciem că va fi aplicată cu precădere de acei contribuabili...

citeste mai mult

OMFP nr. 2148 din 14 Iulie 2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016

Monitorul Oficial nr. 0628 din 17 iulie 2020 Actul normativ analizat modifică substanțial prevederile OMFP nr. 103/2016 privind justificarea scutirii de TVA pentru livrările de bunuri la export, respectiv pentru livrările intracomunitare de bunuri și modifică condițiile de justificare a scutirii de TVA pentru prestările de servicii aferente exporturilor sau importurilor, sau alte prestări de servicii scutite de TVA în legătură cu comerțul internațional. Se transpun într-o formă nuanțată și armonizată prevederile Regulamentului CE nr. 1912/2018 privind documentele justificative...

citeste mai mult

Lege nr. 114 din 08 Iulie 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

Monitorul Oficial nr. 0600 din 08 iulie 2020 Legea nr. 114/2020 aduce modificări la procedura amnistiei fiscale reglementate inițial prin OG nr. 6/2019 cu modificări ulterioare. Pe cale de consecință, pentru a putea aplica prezenta lege, trebuie să ne raportăm la reglementările OG nr. 6/2019 și la normele de aplicare pentru aceasta. Desigur, trebuie să așteptăm actualizările generate de prezenta lege. Modificările noi reglementate sunt: Fac obiectul amnistiei fiscale obligațiile bugetare scadente la data de 31 iulie 2020 (anterior, făceau obiectul amnistiei obligațiile...

citeste mai mult

Legea nr. 108 din 03 Iulie 2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial nr. 0588 din 06 iulie 2020 Legea nr. 104 din 03 Iulie 2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial nr. 0588 din 06 iulie 2020 Prin Legea nr. 108/2020, prevede scutirea de la obligația declarării beneficiarului real de către societățile deja înmatriculate la Registrul Comerțului care au participanți la societate persoane fizice, când aceștia sunt singurii beneficiari reali. Legea folosește sintagma de „asociați”, fapt pentru care apreciem că scutirea este aplicabilă...

citeste mai mult

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990.

In Monitorul oficial de ieri, 02 iulie 2020, au fost publicata nr. 102/2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990. Prin Legea nr. 102/2020 se abrogă art. 14 din Legea nr. 31/1990 privind ce stabilea că o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât doar într-o singură societate cu răspundere limitată. Prin urmare, în urma abrogării acestei restricții, o persoană fizică sau o persoană juridică poate să fie asociat unic la mai multe societăți...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 491 din 25 Iunie 2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial nr. 0566 din 30 iunie 2020 OMFP nr. 2056 din 25 Iunie 2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul MFP nr. 4.121/2015 Monitorul Oficial nr. 0567 din 30 iunie 2020 Ordinul ANOFM nr. 491/2020 modifică documentația pe care o vor depune angajatorii ce doresc să deconteze procentul de 41,5% din...

citeste mai mult

OUG nr. 99 din 25 Iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Monitorul Oficial nr. 0551 din 25 iunie 2020 Actul normativ stabilește mai multe măsuri punctuale în domeniul fiscal, și anume: Termenul prevăzut de art. VII alin. (4) din OUG nr. 29/2020 se prorogă până în data de 25 octombrie 2020. Mai exact, obligațiile fiscale scadente după data de 21 martie 2020 au scadența până cel mai târziu în data de 25 octombrie 2020. Pentru acestea, nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, dacă sunt achitate până în data de...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 2668 din 11 Iunie 2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Monitorul Oficial nr. 0527 din 19 iunie 2020 Actul normativ stabilește noi reglementări în domeniul utilizării caselor de marcat cu memorie fiscală, procedura de conectare a aparatelor de marcat și prevede obligația conectării la distanță în regim „online”, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Conectarea este în sarcina operatorilor economici și trebuie să se realizeze începând cu data de 01 iulie 2020 cu respectarea următoarelor termene: a) Până la 30 septembrie 2020, de către marii contribuabili; b)...

citeste mai mult

OMFP nr. 2012 din 04 Iunie 2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017

Monitorul Oficial nr. 0494 din 11 iunie 2020 Actul normativ analizat modifică procedura de identificare a persoanelor prin utilizarea unui sistem video. Persoana fizică titulară, reprezentantul legal al persoanelor fizice, reprezentantul legal al persoanelor juridice, pot fi identificate de către autoritatea fiscală utilizându-se un sistem video. Această procedură va fi utilizată la înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV). În cazul în care aprobarea cererii de înregistrare se face prin identificarea vizuală online, organul fiscal iniţiază procesul de recunoaştere prin sistem video cu...

citeste mai mult

OUG nr. 97 din 11 Iunie 2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

Monitorul Oficial nr. 0504 din 12 iunie 2020 OUG nr. 97/2020 aduce proceduri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale și extinde perioada pentru care se acordă unele drepturi. Aceste proceduri sunt punctuale și trebuie analizate în contextul celorlaltor reglementări. Persoanele care la data de 13 iunie 2020 sunt în concediul pentru creșterea copilului sau beneficiază de indemnizația de reinserție în câmpul muncii, și se află în situația de imposibilitatea realizării de venituri, deoarece se mențin restricțiile generate de pandemia de...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

In Monitorul oficial din data de 09 iunie 2020, a fost publicat Ordin ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Potrivit art. III din OUG nr. 92/2020 angajatorii ce încadrează în muncă șomeri cu...

citeste mai mult

Ordinul ANOFM nr. 457/2020 si Ordinul MMPS nr. 1017/2020

In Monitorul oficial din datele de 04 si 05 iunie 2020, au fost publicate Ordinul ANOFM nr. 457/2020 si Ordinul MMPS nr. 1017/2020, ce adopta documentatia necesara pentru decontarea procentului de 41,5% cheltuieli salariale suportate din bugetului fondului de somaj. Începând cu data de 01 iunie 2020, pentru salariații ce au înregistrat mai mult de 15 zile suspendarea contractului individual de muncă în perioada stării de urgență și a stării de alertă, se beneficiază din partea bugetului asigurărilor de șomaj...

citeste mai mult

OpANAF nr. 1107/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Monitorul oficial nr. 468 din 03.06.2020 Actul normativ analizat aprobă formularul actualizat al declarației unice. Sunt aplicabile două modificări, astfel: -Acordarea unei reduceri de 5% pentru plata impozitului, respectiv a asigurărilor sociale până în data de 30 iunie 2020; acordarea unei bonificații de 5% pentru depunerea electronică a declarației până în data de 30 iunie. Reducerea de 10% este aplicată dacă ambele condiții sunt îndeplinite simultan. - Contribuabilii au dreptul să direcționeze un procent de până la 3,5% din impozitul pe...

citeste mai mult

HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertă

Art.1 (1) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfăşurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. (2) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfășurarea în bazine acoperite sau aflate în aer liber, a activităților de pregătire fizică a sportivilor...

citeste mai mult

Ordinul ANAF nr. 1061 din 20 Mai 2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii

Publicat în Monitorul Oficial nr. 0427 din 21 mai 2020 Potrivit art. VII din OUG nr. 29/2020 intrată în vigoare în data de 21 martie 2020, nu se consideră scadente obligațiile bugetare cu termen de plată ce ar fi trebuit să se realizeze după această dată. Obligațiile bugetare nu se consideră restante și nici nu se datorează cheltuieli accesorii – dobânzi și penalități, dacă debitul se stinge în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență – până...

citeste mai mult

Lege nr.59 și 60 din 2020

In Monitorul oficial din data de 19 mai 2020, au fost publicate Legea nr.59/2020 si Legea nr. 60/2020. Ambele acte normative intră în vigoare în data de 22 mai 2020. Legea nr. 59/2020, respectiv Legea nr. 60/2020 aprobă OUG nr. 30/2020 și OUG nr.32/2020 cu următoarele modificări şi completări: - Prin excepţie, în anul 2020, prevederile legale privind acordarea zilelor libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, se aplică şi pe...

citeste mai mult

Ordinul nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 16 mai 2020 Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligaţii: a) să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanţei de protecţie între persoane de cel puţin 1,5 m în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi şi, respectiv, staţii de metrou, prin configurarea, după caz, atât a traseelor de deplasare a persoanelor, cât şi a suprafeţelor de staţionare...

citeste mai mult

Asigurarea desfășurării activităţi la locul de muncă. Ordin comun Ministrul Sănătății și Ministrul Muncii nr. 831/3577/2020 publicat în Monitorul oficial nr. 403 din 16 mai 2020

Asigurarea desfășurării activităţi la locul de muncă. Ordin comun Ministrul Sănătății și Ministrul Muncii nr. 831/3577/2020,publicat în Monitorul oficial nr. 403 din 16 mai 2020 Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, toţi angajatorii din sectorul public şi din privat implementează următoarele măsuri: a) reinstruiesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă toţi lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada...

citeste mai mult

Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Monitorul Oficial nr. 0402 din 15 mai 2020 Legea nr. 55 din 2020 definește la modul general noțiunea de stare de alertă, și instituie responsabilități pe durata acestei stări de alertă. Potrivit art. 2 alin.(1) , starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă de amploare şi intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporţionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia şi...

citeste mai mult

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR APLICABILE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ (anexă la Hotărârea nr.24 din 14.05.2020)

citeste mai mult

OUG nr. 70 din 14 Mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020

OUG nr. 70 din 14 Mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020 OUG nr. 70/2020 prelungește perioada de acordare a șomajului tehnic suportat din bugetului fondului pentru șomaj până în...

citeste mai mult

Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, care va intra in vigoare incepand cu data de 16 mai 2020.

La data de 13 mai 2020 a fot publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, care va intra in vigoare incepand cu data de 16 mai 2020. Legea nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite se aplică raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau...

citeste mai mult

OUG nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene Monitorul oficial nr. 382 din 12.05.2020

Intrarea în vigoare a OUG nr.67/2020 oferă posibilitatea solicitării certificatului de situație de urgență și pentru luna aprilie fiind actualizate datele de pe platforma www.csu.prevenire.gov.ro. Operatorii economici, care au realizat venituri și încasări în lunamartie 2020 ce nu le-a permis obținerea certificatului de situație de urgență, iar ulterior, în luna aprilie situația economică a acestor operatori s-a deteriorat, pot solicita prin intermediul platformei eliberarea acestuia. Prin OUG nr.67/2020 sunt modificate următoarele prevederi: Articolul 3 din OUG nr. 33/2020 stabilește că se...

citeste mai mult

OUG nr. 62 din 07 Mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

OUG nr. 62 din 07 Mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare Monitorul Oficial nr. 0372 din 08 mai 2020 OUG nr.62/2020 prevede o procedură derogatorie de la legislația uzuală privind desfășurarea Adunărilor Generale ale Asociaților/Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, aplicabile în anul 2020. Principalele modificări au în vedere: 1) Depunerea situațiilor financiare anuale la autorități a fost prelungită până la data de 31 iulie 2020, prin OUG nr. 48/2020. Însă,...

citeste mai mult

Amenzile date pe perioada starii de urgenta sunt neconstituţionale

Curtea Constitutionala a decis ca amenzile date pe perioada starii de urgenta sunt neconstituţionale. In comunicatul CCR din data de 06 mai 2020, Curtea Constitutionala a retinut ca “Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999, a fost adoptată cu încălcarea art.115 alin.(6) din Constituție, întrucât prin conținutul său normativ a vizat restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale (dreptul de proprietate, dreptul la muncă și protecție socială, dreptul la informare,...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vigoare de la 05 mai 2020, s-au stabilit urmatoarele masuri: 1. Persoanele care, la data instituirii starii de urgenta, beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati pana la varsta de 7 ani, beneficiaza de aceste drepturi si pe intreaga durata a starii de urgenta, in situatia in care copilul a implinit sau...

citeste mai mult

Ordinul ANOFM nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Ordinul ANOFM nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, in vigoare incepand cu data de 30 aprilie 2020, modifica Anexala Ordinul președintelui ANOFMnr. 346/2020privind aprobarea modelului...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

La data de 29 aprilie 2020 a intrat in vigoare Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, principalele masuri luate fiind: 1. Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice ort, desfășurarea tuturor activităților de predare-învățare-evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea...

citeste mai mult

Decizia CCR nr.491/2019

Prin Decizia nr.491/2019, publicata in Monitorul Oficial la data de 28 aprilie 2020, Curtea Constitutionala a respins, ca inadminisbila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.509 alin.(1) pct. 5 teza I din Codul de Procedura Civila. Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor mentionate, excepție ridicată într-un dosar având ca obiect soluționarea unei cereri de revizuire. Art.509 alin.(1) pct.5 teza I prevede ca “Revizuirea...

citeste mai mult

Hotărârea nr. 326/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Hotărârea nr. 326/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 27 aprilie 2020 Prin intermediul HG nr. 326/2020, in vigoare de incepand cu data de 27 aprilie 2020, s-au adus o serie de modificari Normelor metodologice privind Programul IMM INVEST ROMANIA, printre care: - Valoarea maximă cumulată...

citeste mai mult

Conditiile si procedura de inscriere in programul IMM INVEST ROMANIA

Programul IMM INVEST ROMANIA ofera posibilitatea IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 sa accesezeunul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin,...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială

Prin Ordonanța de urgență nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vigoare de la 21 aprilie 2020, se aduc o serie de modificari Ordonantei de Urgenta nr.30/2020. Conform OUG nr.30/2020, beneficiau de indemnizație de șomaj tehnic alti profesioniști, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legiinr. 1/2005privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor...

citeste mai mult

Ordinul nr.936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020

La data de 21 aprilie 2020 a intrat in vigoareOrdinul nr.936/2020privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Prin Ordinul ANAF nr.147/2020, se stabileste faptul ca poti fi...

citeste mai mult

Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

La data de 21 aprilie 2020, a intrat in vigoareOrdinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Prin acest act normativ, se aproba noul model si continut alformularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă,anume:formular 100"Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de...

citeste mai mult

Ordinul nr.934/2020 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

La data de 21 aprilie 2020 a intrat in vigoare Ordinul nr.934/2020 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, prin care s-a stabilit faptul ca înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea de urgență se emit...

citeste mai mult

Garantare credite IMM

Prin Ordonanța de urgență nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, astfel cum a fost modificata prin Legea209/2018; OUG29/2020; OUG42/2020; OUG48/2020, se aproba Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii de către instituțiile de credit. Beneficiari pot fi: societatile comerciale (infiintate in baza Legii nr.31/1990), persoanele fizice...

citeste mai mult

Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, in vigoare de la 25 martie 2020, a fost modificat prin alte doua Ordine, anume: Ordin nr.822/2020 si, respectiv, Ordin nr.872/2020. Initial, Ordinul 791/2020 stabilea faptul ca certificatul de situatii de urgenta TIP 2 (GALBEN)urma sa fie eliberat solicitantilor care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media...

citeste mai mult

Refuzul instituțiilor bancare sau financiare nebancare de acordare a suspendării rambursării ratelor

În temeiul OUG nr.37/2020, debitorii pot beneficia de suspendarea la plata ratelor datorate creditorilor, daca sunt indeplinite anumite conditii. Debitorii, altii decat persoanele fizice, vor declara pe propria răspundere ca le-au...

citeste mai mult

OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

La data de 16 aprilie a intrat in vigoare OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, principalele masuri adoptate fiind: 1. S-a prorogat termenul de depunere al situațiilor financiare pentru anul 2019, pentru toate categoriile de entități raportoare până la 31 iulie 2020 inclusiv. 2. S-au extins categoriile de beneficiari de sponsorizări pentru care microîntreprinderile au dreptul la facilități fiscale. Astfel, o microîntreprindere poate să efectueze sponsorizări către instituții și autorități publice, inclusiv către organe de specialitate ale administrației publice, fără...

citeste mai mult

Orientari interpretative ale Comisiei Europene referitoare la aplicarea anumitor dispoziții ale legislației UE cu privire la drepturile pasagerilor în contextul pandemiei de COVID-19

In data de 18 martie 2020, Comisia Europeana a publicatun set de Orientari interpretativereferitoare la aplicarea anumitor dispoziții ale legislației UEcu privire ladrepturile pasagerilorîn contextul pandemiei de COVID-19. Orientarileau drept obiectiv“clarificarea modului în care anumite dispoziții ale legislației UE din domeniul drepturilor pasagerilor se aplică în contextul epidemiei de Covid-19, mai ales ceea ce privește anulările și întârzierile”. Confrom textului acestora,Orientările acoperă următoarele acte legislative privind drepturile pasagerilor: -Regulamentul (CE) nr. 261/2004al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de...

citeste mai mult

Probele in apel – Recurs in interesul legii

Conform art.487 alin.(2) Cod Procedura Civila,“părțile nu se vor putea folosi înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare și dovezi decât cele invocate la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori înîntâmpinare. Instanța de apel poate încuviința și administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri”. Colegiul de Conducere al Curții de Apel Cluj a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii pentru a se pronunța asupra unei probleme de drept anume pentru a stabili dacă...

citeste mai mult

OMFP nr. 1830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Monitorul oficial nr. 302 din 11.04.2020. Pentru aplicarea mai multor prevederi din Codul fiscal - evitarea dublei impuneri, obținerea certificatului de rezidență fiscală sau a certificatului emise de Autoritatea fiscală prin care se dovedește că un nerezident a achitat un impozit în România a fost aprobată procedura efectivă prin OMFP nr. 583/2016. Astfel, acest act normativ adoptă macheta și modul de eliberare pentru mai multe documente fiscale, din care amintim: - Certificatul de rezidență fiscală pentru aplicarea convenției de evitare a dublei...

citeste mai mult

Hotărârea nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Hotărârea nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare În vigoare de la 08 aprilie 2020 Prin Hotararea mentionata, s-au aprobatcriteriile de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. Xalin. (5)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. Reamintim faptul ca, in conformitate cu art.X din OUG nr.29/2020, “pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii,...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ În vigoare de la 08 aprilie 2020 Prin acest act normativ s-a stabilit faptul ca procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale sevor initiaîn termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgență.Pana la data preluării de către...

citeste mai mult

Noi masuri stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

Noi masuri stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență In vigoare de la 07 aprilie 2020 PrinOUG nr. 43/2020, produsele achiziționate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii - precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea...

citeste mai mult

OUG nr. 38 din 30 Martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

OUG nr. 38 din 30 Martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice Monitorul Oficial nr. 0289 din 07 aprilie 2020 OUG nr. 38/2020 instituie procedura eliberării de către instituțiile și autoritățile publice a documentelor semnate electronic. Aceste autorități și instituții publice vor primi documente semnate electronic. Fac excepție următoarele autorități publice: Președinția; Parlamentul României; Autoritatea judecătorească. Actele emise în format electronic de autorități și instituții publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată și sunt...

citeste mai mult

Modificarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor

Modificarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant Prin OUG nr.41/2020 s-a completat Legea nr.19/2020, prevederile acesteia din urma urmand sa se aplice si pe perioada vacantelor scolare. De asemenea, acestea se aplica si in cazul inchiderii unitatilor de educatie anteprescolara. Reamintim faptul ca, Legea nr.19/2020 dezvoltă noțiunea de părinte: părintele firesc conform Codului civil, adoptatorul, persoana ce are copii în încredințare în vederea adopției, persoana...

citeste mai mult

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă În vigoare de la 31 mai 2020 Conform Legii amintite, vor putea beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații: a)este părintele la care copilul locuiește în mod statornic; b)are calitatea de reprezentant legal...

citeste mai mult

Norme de aplicare a OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare

La data de 06 aprilie 2020, prin Hotararea de Guvern nr.270/2020, au fost adoptate Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 37/2020privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitor. Conform OUG 37/2020: Creditorii sunt instituțiile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, anume institutiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora și instituțiile de credit din alte state membre, respectiv...

citeste mai mult

Certificate de situație de urgență (CSU)

Societățile a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2 pot obține certificate de situație de urgență (CSU) prin depunerea unei cereri la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Certificatele de situație de urgență sunt emise în doua forme: - TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate (afectați de Ordonanțele Militare) - TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei...

citeste mai mult

Decizie privind adoptarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu COVID-19 la nivelul angajatorului

D E C I Z I E nr.___ din 06.04.2020 privind instituirea unor măsuri preventive de sănătate și de reducere a riscului epidemiologic la nivelul societății Subscrisa, ______________, cu sediul în ______________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. _______________, având cod unic de înregistrare, _______________, reprezentată prin Administrator ___________________, Având în vedere: - Evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea virusului COVID-19 la nivel global, inclusiv în România, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020; - Instituirea de...

citeste mai mult

Ordinul nr. 568/2020 privind modificarea și completarea OMS nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide

Ordinul nr. 568/2020 privind modificarea și completarea OMS nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide Prin Ordinul nr. 568/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2 in vigoare de la 04.04.2020 se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe perioada pandemiei, a materiilor prime...

citeste mai mult

Legea nr. 37 din 02 Aprilie 2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Monitorul Oficial nr. 0280 din 03 aprilie 2020 OUG nr. 41 din 02 Aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ Monitorul Oficial nr. 0282 din 03 aprilie 2020 OUG nr. 41/2020 modifică legislația privind acordarea de zile libere plătite unui părinte ce supraveghează copilul pe durata stării de urgență. Actul normativ aduce două elemente de noutate, astfel: a)Se beneficiază de zile libere plătite...

citeste mai mult

OUG nr. 42 din 02 Aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Monitorul Oficial nr. 0282 din 03 aprilie 2020 OUG nr. 42/2020 stabilește o serie de măsuri pentru întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri, în sensul că se extind programele de garantare a unor împrumuturi, respectiv se aprobă un program de ajutor de stat în sumă de 781 milioane lei. Se acordă credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum...

citeste mai mult

Ordinul nr.74534/2020 privind stabilirea modului de detasare/delegare a personalului medical si auxiliar pe perioada starii de urgenta

La data de 28 martie 2020 a fost publicat in Brosura nr.1 Ordinul nr.74534/2020 privind stabilirea modului de detasare/delegare a personalului medical si auxiliar pe perioada starii de urgenta, emis de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin intermediul caruia s-a stabilit faptul ca, incepand cu data publicarii, personalul medical de specialitate (medici primari, specialisti sau rezidenti), personalul mediu sanitar, personalul auxiliar sanitar si personalul sanitar cu studii superioare (chimisti, biologi, biochimisti, fizicieni, farmacisti si balneofiziokinetoterapeuti), angajati ai unitatilor...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

La data de 31 martie 2020 a intrat in vigoare Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prin intermediul careia se aduc importante modificari referitoare la contractele de credit acordate anumitor categorii de debitori. In sensul OUG 37/2020: Creditorii sunt instituțiile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, anume institutiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora și...

citeste mai mult

OpANAF nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie“.

OpANAF nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie“. Monitorul oficial nr. 255 din 27.03.2020 Fiducia este o operațiune juridică prin care o persoană sau mai multe persoane transferă drepturi reale ori alte drepturi patrimoniale către o persoană sau mai multe persoane denumite persoane fiduciare, acestea din urmă exercitând un scop determinat în favoarea unui...

citeste mai mult

Ordin MS – CNAS nr. 417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Ordin MS – CNAS nr. 417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 Monitorul oficial nr. 253 din 27.03.202 Actul normativ analizat modifică procedura de acordare a tuturor concediilor medicale și instituie o procedură de eliberare a certificatelor medicale în perioada situației de urgență. Principalele aspecte...

citeste mai mult

OUG nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

OUG nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Monitorul oficial nr. 255 din 29.03.2020 Potrivit OUG nr.31/2020, se plafonează procentul taxei clawback pentru trimestrul I al anului 2020 la procentul de 27,65%. procent efectiv realizat în anul 2019, potrivit motivației de adoptare a ordonanței. Amintim faptul că această taxă se datorează de către deținătorii de autorizații, de punere în piață a medicamentelor pentru...

citeste mai mult

Natura juridica si aplicabilitatea certificatului de situatii de urgenta emis de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Natura juridica si aplicabilitatea certificatului de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei În data de 25 martie 2020, a fost publicatOrdinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2. Cu privire la persoanele care au dreptul sa solicite certificatul de situatii de urgenta, Ordinul mentioneaza faptul ca solicitantul este “persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 30/2020pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum...

citeste mai mult

Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Ordinul stabilește două tipuri de certificate de urgență: TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat societăților care au întrerupt total sau parţial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice; TIP 2 (GALBEN) - eliberat societăților care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. Pentru obținerea acestor certificate se va depune o cerere exclusiv electronic, prin intermediul platformei

citeste mai mult

Masurile impuse de Ordonanta Militara nr.3/2020

In Monitorul oficial nr. 249 din 24.03.2020 a fost publicata Ordonanta Militara nr. 3 din 2020. 1.Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de...

citeste mai mult

OUG nr. 30/2020 stabileste doua ,,asa zis” avantaje pentru angajatori

OUG nr. 30/2020 stabileste doua ,,asa zis” avantaje pentru angajatori, operabile pe perioada situatiei de urgenta: I-ul avantaj: - Impozitul pe venit (10% din salariul brut) si CASS(10% din salariul brut) si - CAS (25% din salariul brut) se platesc de angajator, nu la data platii indemnizatiei de somaj catre angajat, ci pana pe data de 25 ale lunii urmatoare celei in care i-a fost restituita angajatorului indemnizatia de somaj tehnic deja platita. Restituirea se face in termen de 30 de...

citeste mai mult

Informare privind șomajul tehnic

În ceea ce privește șomaj tehnic, decizia de suspendare a contractelor de muncă se poate emite și în baza Codului muncii. Astfel, angajatorii, care își reduc activitatea, vor plăti indemnizațiile salariaților din fondul de salarii. Ulterior, pentru a putea beneficia de decontarea acestor indemnizații de la bugetul de stat, va trebui depusă o cerere în luna următoare la Agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza în care angajatorii își au sediul social. Pentru a putea beneficia de decontarea acestor indemnizații, societatea...

citeste mai mult

Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență

Nr. Crt. Act normativ Principalele masuri luate Data intrarii in vigoare 1. Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. In vigoare din data de 18.03.2020 - Art.1 Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației; (se permite doar "drive-in", "room-service" sau livrare la client) - Art.2 Se...

citeste mai mult

Model pentru adeverinta necesara salariatilor in vederea deplasarii in afara domiciliului, in interes profesional

ADEVERINTA Subscrisa _________________ cu sediul social in ____________________si punct de lcuru in __________________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J____/____/_____, avand CUI _______________, prin reprezentant legal ________________, emite prezenta adeverinta prin care atesta ca dl/dna __________________posesor/posesoare a CI seria ____________nr ___________, nascuta la data ____________, domiciliata in ______________, angajat in functia de ____________, este salariat al societatii si ca prezenta sa la locul de munca este esentiala pentru continuarea activitatii profesionale care nu poate fi organizată sub forma telemuncii. In acest...

citeste mai mult

Model pentru declaratia pe proprie raspundere necesara in vederea deplasarii in afara domiciliului

DECLARATIE Subsemnata/Subsemnatul................................................................................................... Născută/născut la data de..................................... Având domiciliul:.................................................................................................................. Certific faptul că deplasarea mea in afara domiciliului este legată de următorul motiv (se bifează caseta):  deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)  consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;  deplasare pentru...

citeste mai mult

Ordonanta militara nr. 2/2020 privind circulatia persoanelor in timpul situatiei de urgenta

Ordonanta militara nr. 2/2020 privind circulatia persoanelor in timpul situatiei de urgenta s-a publicat in Monitorul Oficial din data de 21.03.2020 si intra in vigoare, partial in data de 22.03.2020 ora 22 si partial in data de 23.03.2020. Deplasarea in afara domiciliului in timpul zilei (ora 06-22) este recomandat sa se faca doar in urmatoarele scopuri: - pentru aprovizionare, in scopuri profesionale sau medicale, pentru scurte activitati fizice in afara domiciliului. In timpul noptii (22-06) deplasarea se face exclusiv in scopurile sus...

citeste mai mult

Întreruperea temporară a activității salariaților pentru motive economice

Pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate suspenda contractele individuale de muncă, suspendare denumită și șomaj tehnic. Această măsură poate fi dispusă de către angajator, mai ales în contextul actual, dar și în cazul în care se afla în imposibilitatea temporară de a asigura comenzile necesare desfășurării activității. Şomajul tehnic reprezintă întreruperea temporară a activităţii unei societății, în temeiul art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, contractele de muncă ale salariaţilor fiind suspendate din iniţiativa angajatorului, care însă e...

citeste mai mult

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020 Actul normativ reglementează situația acordării de zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu și se aplică tuturor...

citeste mai mult

OMFP nr. 1665 din 26 Februarie 2020

OMFP nr. 1665 din 26 Februarie 2020 Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestoraMonitorul Oficial nr. 0200 din 12 martie 2020 Actul normativ analizat intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul oficial, respectiv în data de 27 martie 2020. Acesta reglementează o nouă procedură de executare silită – emiterea electronică a popririlor puse asupra conturilor bancare atunci când contribuabilii...

citeste mai mult

OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020

OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat Monitorul oficial nr. 181 din 05.03.2020 Actul normativ analizat se adresează unor categorii de contribuabili persoane fizice ce au dreptul să direcționeze până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2019 către entități non-profit, unități de cult, sau acordarea de burse private. Cu această ocazie, se modifică formularul 230 – Cerere...

citeste mai mult

OMFP nr. 1615 din 19 Februarie 2020

OMFP nr. 1615 din 19 Februarie 2020 Ordin privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual Monitorul Oficial nr. 0169 din 02 martie 2020 Actul normativ se adresează plătitorilor de impozit pe profit, ce plătesc impozitul pe profit prin rate anticipate egale. Aceste categorii de plătitori de impozit pe profit sunt: Instituțiile financiare obligate să aplice acest sistem de plată prin efectul legii; Alți operatori economici plătitori de impozit pe profit, ce au optat pentru acest...

citeste mai mult

Obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevede obligativitatea inregistrarii beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de ONRC. ONRC a organizat un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului. Beneficiarul real este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau...

citeste mai mult

Coronavirus 2019-nCoV

Avand in vedere situatia incerta creata de aparitia Coronavirusului 2019-nCoV, cresterea numarului de cazuri si raspandirea geografica extrem de rapida, care a dus la necesitatea luarii mai multor masuri de catre statele pe teritoriul carora a fost depistata aparitia acestui virus – printre care si limitarea importurilor si a exporturilor, instituirea restrictiilor cu privire la calatorii si accesul persoanelor in spatii publice, au aparut din ce in ce mai multe situatii in care echilibrul contractual existent intre partile semnatare...

citeste mai mult

OG nr. 6 din 28 Ianuarie 2020

OG nr. 6 din 28 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Monitorul Oficial nr. 0072 din 31 ianuarie 2020 Actul normativ analizat aduce modificări foarte importante Codului fiscal, dar modifică și OG nr. 6/2019 privind unele facilități fiscale, în sensul extinderii perioadei. Ordonanța intră în vigoare luni 03 februarie 2020. Principalele modificări aduse sunt: a) Prorogarea unor termene; b) Modificări foarte importante de structură privind TVA; c) Modificări punctuale privind impozitul pe...

citeste mai mult

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Monitorul oficial nr. 68 din 31.01.2020 Actul normativ analizat modifică punctual mai multe proceduri fiscale privind executarea silită, obligațiile terților popriți, însă transpune în legislație și prevederi din Directivele UE privind schimbul de informații transfrontaliere la nivelul Uniunii Europene. Ordonanța este foarte tehnică și trebuie înțeleasă și analizată doar în contextul celorlalte prevederi normative. Dintre noile modificări aduse, menționăm următoarele: 1. Terțul poprit răspunde în solidar...

citeste mai mult

OpANAF nr. 454/2020

OpANAF nr. 454/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 Monitorul oficial nr. 123 din 17.02.2020. Prin OpANAF nr. 146/2019 a fost reglementată structura fișierului XML pe care utilizatorii caselor de marcat fiscale le...

citeste mai mult

OUG nr. 25 din 04 Februarie 2020

OUG nr. 25 din 04 Februarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Monitorul Oficial nr. 0109 din 12 februarie 2020 OUG nr. 25/2020 modifică două acte normative importante: a) Legea nr. 95/2006 privind sănătatea; b) OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Unele modificări sunt tehnice, iar altele privesc un public larg. Să...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 139 din 20 Ianuarie 2020

Ordin ANAF nr. 139 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Monitorul Oficial nr. 0047 din 23 ianuarie 2020 Actul normativ analizat se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au realizat în anul 2019 venituri extrasalariale supuse impozitului pe venit prin declarare la autoritatea fiscală. Aceste persoane au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și asigurări sociale, după caz,...

citeste mai mult

OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020

OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați Monitorul Oficial nr. 0023 din 14 ianuarie 2020 Actul normativ se adresează tuturor operatorilor cu produse accizabile, ce trebuie să dețină una dintre următoarele autorizații: antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, operator economic cu produse accizabile. Prin acest ordin se modifică competența și comisiile de...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020

Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare Monitorul Oficial nr. 0044 din 22 ianuarie 2020 Actul normativ analizat se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au realizat în anul 2019, venituri supuse impozitului...

citeste mai mult

Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019

Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 Monitorul Oficial...

citeste mai mult

Legea nr.7 din 2020 de modificare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

I. Modificarea Legii nr.10/1995 Investitorii trebuie: - să obțină acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor; - să efectueze recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces, inclusiv receptia finala la expirarea perioadei de garantie; - expertizarea construcţiilor,...

citeste mai mult

Lege nr.5 și 6 din 6 ianuarie 2020

Monitorul oficial nr. 0002 din 06 ianuarie 2020 Lege nr. 5 din 06 Ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 Monitorul oficial nr. 0003 din 06 ianuarie 2020 Lege nr. 6 din 06 Ianuarie 2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 În Monitorul oficial din 06 ianuarie 2020, au fost publicate două legi foarte importante, respectiv Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale aplicabile în anul 2020. Sinteza bugetului de stat pentru anul 2020: Bugetul de stat se...

citeste mai mult

OUG nr. 89 din 30 Decembrie 2019

Monitorul Oficial nr. 1059 din 31 decembrie 2019 OUG nr. 89 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative Actul normativ analizat are o denumire deosebită decât cele cu care ne-am obișnuit când discutăm despre impozite și taxe, însă în subsidiarul acestuia identificăm și o modificare a Codului fiscal, respectiv se modifică nivelul accizei pentru țigarete. Acciza la țigarete este o acciză...

citeste mai mult

Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul oficial nr. 1045 din 31 decembrie 2019 Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Actul normativ analizat are două secțiuni normative, repectiv pe de o parte, reglementează cum se datorează asigurările sociale pentru veniturile din contracte de muncă cu timp parțial și pe de altă parte, reglementează nivelul accizei pentru carburanți – benzină și motorină – ce se datorează în anul 2020. 1. Din punctul de vedere al obligației de plată pentru...

citeste mai mult

OUG nr. 78/2019 și Ordin ONJC nr. 434/2019

Ordin ANAF nr. 3194 din 26 Noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019 OMFP nr. 3751 din 13 Decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 Monitorul Oficial nr. 1012 din 17 decembrie 2019 Potrivit art. 11 alin. (3) lit. d) din...

citeste mai mult

OUG nr. 78/2019 și Ordin ONJC nr. 434/2019

OUG nr. 78 din 18 Decembrie 2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Monitorul Oficial nr. 1031 din 23 decembrie 2019 Ordin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nr. 434 din 16 Decembrie 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligațiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare...

citeste mai mult

Decizia ANCOM nr. 1331/2019 și Ordinul ANRSC nr. 565/2019

Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1331 din 05 Decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante Monitorul Oficial nr. 0984 din 06 decembrie 2019 Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565 din 25 Noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Monitorul Oficial nr. 1003 din 13 decembrie2019 Actul normativ analizat reglementează domeniul recuperării debitelor datorate bugetului de stat prin valorificarea unor bunuri corporale și necorporale, generate de încălcarea legislației fiscale sau stabilite de instanța de judecată în urma unor procese penale, când s-a dispus ca măsură complementară confiscarea...

citeste mai mult

HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019

HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată Monitorul oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019 Actul normativ analizat reglementează salariul minim brut garantat în plată aplicabil în România începând cu data de 01 ianuarie 2020. Acesta este diferențiat în funcție de nivelul de studii și de vechimea în domeniul de activitate în profesia absolvită. Salariul minim brut garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2020 este în sumă de 2.230...

citeste mai mult

Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019

Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020 Monitorul Oficial nr. 0940 din 22 noiembrie 2019 Ordinul INS nr. 1827/2019, reglementează plafoanele pentru depunerea declarației INTRASTAT din anul 2020. Acestea sunt: 900.000 lei pentru expedieri din România în alte state membre; 900.000 lei pentru introduceri de bunuri în România din alte state membre. Dacă aceste plafoane au fost depășite în anul 2019, acei operatori economici vor depune declarația INTRASTAT...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora Monitorul Oficial nr. 0945 din 26 noiembrie 2019 Ordinul ANAF nr. 3008/2019, modifică procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală. Această nouă procedură intră în vigoare începând cu data de 26 decembrie 2019 – în termen de...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 728/2019

Ordin ANOFM nr. 728/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Monitorul oficial nr. 955 din 28.11.2019 Actul normativ analizat se adresează debitorilor ce au obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM. Această entitate publică a decis să aplice capitolul II din OG nr. 7/2019...

citeste mai mult

Ordin ONJN nr. 400/2019

Ordin ONJN nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019 Actul normativ analizat se adresează operatorilor economici ce...

citeste mai mult

Ordin BNR nr. 8/2019

Ordin BNR nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare Monitorul oficial nr. 908 din 11.11.2019 Actul normativ analizat se adresează instituțiilor financiare nebancare ce conduc contabilitatea în conformitate cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea. Aceste entități raportoare vor întocmi în scop informativ pentru exercițiile 2019, 2020 și 2021 un set de situații financiare, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, adoptate de BNR prin Ordinul nr. 6/2015 cu modificări ulterioare. Începând cu 01 ianuarie 2022,...

citeste mai mult

Ordin SGG nr. 1142/2019

Ordin SGG nr. 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale Monitorul oficial nr. 912 din 12.11.2019 Actul normativ analizat se adresează unui număr semnificativ de instituții publice aflate în coordonarea/finanțarea Secretariatului General al Guvernului (SGG) ce au dreptul (dacă doresc) să aplice OG nr. 6/2019 scutirea la plată a unor accesorii bugetare. De exmplu sunt în coordonarea/finanțarea SGG Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, Agenţia...

citeste mai mult

HG nr. 773 din 28 Octombrie 2019

HGnr. 773 din 28 Octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie Monitorul Oficial nr. 0881 din 01 noiembrie 2019 HG nr. 773/2019 reprezintă noul cadru normativ privind monitorizarea datoriilor neplătite la scadență și adoptă o nouă procedură privind compensarea datoriilor reciproce între persoanele juridice. Desigur, actul normativ de astăzi este o metodologie de aplicare a OUG nr. 77/1999, însă ține cont de modificările...

citeste mai mult

OpANAF nr. 2862/2019

Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019 Actul normativ analizat se adresează persoanelor fizice ce nu și-au depus declarația unică pentru impozitul pe venit, având această obligație. Procedura este aplicabilă pentru veniturile nedeclarate aferente anilor 2017 și 2018. Sunt în sfera acestei proceduri următoarele categorii de venituri: a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de...

citeste mai mult

Legea nr. 179 din 10 Octombrie 2019

Legeanr. 179 din 10 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial nr. 0829 din 11 octombrie 2019 Legea nr. 179 din 10 Octombrie 2019 prevede două modificări, astfel: a)Se modifică OG nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei; b)Se modifică noțiunea fiscală de franciză din capitolul definiții din cadrul Codului fiscal. a) Din punctul de vedere al definiției juridice...

citeste mai mult

Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015

Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Monitorul official nr. 848 din 18.10.20199 Actul normativ analizat se adresează persoanelor persecutate politic începând cu 06 martie 1945, persoanelor deportate în străinătate sau care au fost prizonierii, ce dețin în proprietate clădiri,...

citeste mai mult

MFP nr. 3063

OMFPnr.3063 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" Monitorul Oficial nr. 0794 din 01 octombrie 2019 OMFP nr. 3063/2019 este generat de publicarea în Monitorul oficial din data de 21 iunie 2019 a OUG nr. 43/2019 ce modifică Codul fiscal cu privire la facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor începând cu 21 iulie 2019. Desigur, ordinul a fost adoptat cu întârziere, dar...

citeste mai mult

OMFP nr. 3126/2019

OMFP nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Monitorul oficial nr. 786 din 27.09.2019 Actul normativ se adresează în principal contribuabililor cu datorii restante la bugetul de stat, cu dată de...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 2547 din 20 Septembrie 2019

Ordin ANAFnr. 2547 din 20 Septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare Monitorul Oficial nr. 0800 din 03 octombrie 2019 Ordinul ANAF nr. 2547/2019 se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri extrasalariale, au depășit plafonul de 12 x salariul minim pe economie, au obligația să plătească contribuția la asigurările sociale, respectiv a contribuției de...

citeste mai mult

OUG nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000

OUG nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale Monitorul oficial nr. 784 din 26.09.2019 Actul normativ are două secțiuni: a) Modifică statutul EXIMBANK; b) Modifică OG nr. 6/2019 privind acordarea unor facilități fiscale. EXIMBANK S.A., prin OUG nr. 67/2019primește noi atribuții și își extinde sfera de activitate. Astfel, aceasta va putea să efectueze activități bancare atât în folosul...

citeste mai mult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →
In aceasta perioada trebuie sa fim solidari!
LegalConsult va ofera gratuit consultatii juridice, diverse puncte de vedere. Va invitam sa ne contactati pentru a comunica cu specialistii nostri, in timp real, la adresa de e-mail office@legalconsult.ro.

Totul este gratuit!
Din aceasta situatie putem iesi doar impreuna.

inchide