Noutati legislative

Ordin ANAF nr. 139 din 20 Ianuarie 2020

Ordin ANAF nr. 139 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Monitorul Oficial nr. 0047 din 23 ianuarie 2020 Actul...

citeste mai mult

OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020

OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați Monitorul...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020

Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult,...

citeste mai mult

Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019

Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr....

citeste mai mult

Legea nr.7 din 2020 de modificare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

I. Modificarea Legii nr.10/1995 Investitorii trebuie: - să obțină acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor; - să efectueze recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute...

citeste mai mult

Lege nr.5 și 6 din 6 ianuarie 2020

Monitorul oficial nr. 0002 din 06 ianuarie 2020 Lege nr. 5 din 06 Ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 Monitorul oficial nr. 0003 din 06 ianuarie 2020 Lege nr. 6 din 06 Ianuarie 2020 a bugetului asigurărilor sociale de...

citeste mai mult

OUG nr. 89 din 30 Decembrie 2019

Monitorul Oficial nr. 1059 din 31 decembrie 2019 OUG nr. 89 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative Actul normativ...

citeste mai mult

Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul oficial nr. 1045 din 31 decembrie 2019 Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Actul normativ analizat are două secțiuni normative, repectiv pe de o parte, reglementează cum se datorează asigurările sociale...

citeste mai mult

OUG nr. 78/2019 și Ordin ONJC nr. 434/2019

Ordin ANAF nr. 3194 din 26 Noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile...

citeste mai mult

OUG nr. 78/2019 și Ordin ONJC nr. 434/2019

OUG nr. 78 din 18 Decembrie 2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Monitorul Oficial nr. 1031 din 23 decembrie 2019 Ordin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc...

citeste mai mult

Decizia ANCOM nr. 1331/2019 și Ordinul ANRSC nr. 565/2019

Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1331 din 05 Decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Monitorul Oficial nr. 1003 din 13 decembrie2019 Actul...

citeste mai mult

HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019

HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată Monitorul oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019 Actul normativ analizat reglementează salariul minim brut garantat în plată aplicabil în România începând...

citeste mai mult

Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019

Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020 Monitorul Oficial nr. 0940 din 22 noiembrie 2019 Ordinul INS nr. 1827/2019, reglementează plafoanele pentru depunerea declarației...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 728/2019

Ordin ANOFM nr. 728/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Monitorul oficial nr. 955 din...

citeste mai mult

Ordin ONJN nr. 400/2019

Ordin ONJN nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului...

citeste mai mult

Ordin BNR nr. 8/2019

Ordin BNR nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare Monitorul oficial nr. 908 din 11.11.2019 Actul normativ analizat se adresează instituțiilor financiare nebancare ce conduc contabilitatea în conformitate cu Directiva nr. 34/2013 privind...

citeste mai mult

Ordin SGG nr. 1142/2019

Ordin SGG nr. 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale Monitorul oficial nr. 912 din 12.11.2019 Actul normativ analizat se adresează unui număr semnificativ...

citeste mai mult

HG nr. 773 din 28 Octombrie 2019

HGnr. 773 din 28 Octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie Monitorul Oficial nr. 0881 din 01 noiembrie 2019 HG nr. 773/2019...

citeste mai mult

OpANAF nr. 2862/2019

Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019 Actul normativ analizat se adresează persoanelor fizice ce nu și-au depus declarația unică pentru impozitul pe venit, având această obligație. Procedura este aplicabilă pentru veniturile nedeclarate aferente anilor 2017 și 2018. Sunt în sfera acestei...

citeste mai mult

Legea nr. 179 din 10 Octombrie 2019

Legeanr. 179 din 10 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial nr. 0829 din 11...

citeste mai mult

Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015

Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie...

citeste mai mult

MFP nr. 3063

OMFPnr.3063 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" Monitorul Oficial nr. 0794 din 01 octombrie 2019 OMFP nr. 3063/2019 este...

citeste mai mult

OMFP nr. 3126/2019

OMFP nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 2547 din 20 Septembrie 2019

Ordin ANAFnr. 2547 din 20 Septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare Monitorul...

citeste mai mult

OUG nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000

OUG nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale Monitorul oficial nr. 784 din 26.09.2019 Actul...

citeste mai mult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro
Stabileste o intalnire →