Noutati legislative

Natura juridica si aplicabilitatea certificatului de situatii de urgenta emis de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Natura juridica si aplicabilitatea certificatului de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei În data de 25 martie 2020, a fost publicatOrdinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2. Cu privire la persoanele care au dreptul sa solicite certificatul de situatii de urgenta, Ordinul mentioneaza faptul ca solicitantul este “persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 30/2020pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum...

citeste mai mult

Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Ordinul stabilește două tipuri de certificate de urgență: TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat societăților care au întrerupt total sau parţial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice; TIP 2 (GALBEN) - eliberat societăților care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. Pentru obținerea acestor certificate se va depune o cerere exclusiv electronic, prin intermediul platformei

citeste mai mult

Masurile impuse de Ordonanta Militara nr.3/2020

In Monitorul oficial nr. 249 din 24.03.2020 a fost publicata Ordonanta Militara nr. 3 din 2020. 1.Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de...

citeste mai mult

OUG nr. 30/2020 stabileste doua ,,asa zis” avantaje pentru angajatori

OUG nr. 30/2020 stabileste doua ,,asa zis” avantaje pentru angajatori, operabile pe perioada situatiei de urgenta: I-ul avantaj: - Impozitul pe venit (10% din salariul brut) si CASS(10% din salariul brut) si - CAS (25% din salariul brut) se platesc de angajator, nu la data platii indemnizatiei de somaj catre angajat, ci pana pe data de 25 ale lunii urmatoare celei in care i-a fost restituita angajatorului indemnizatia de somaj tehnic deja platita. Restituirea se face in termen de 30 de...

citeste mai mult

Informare privind șomajul tehnic

În ceea ce privește șomaj tehnic, decizia de suspendare a contractelor de muncă se poate emite și în baza Codului muncii. Astfel, angajatorii, care își reduc activitatea, vor plăti indemnizațiile salariaților din fondul de salarii. Ulterior, pentru a putea beneficia de decontarea acestor indemnizații de la bugetul de stat, va trebui depusă o cerere în luna următoare la Agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza în care angajatorii își au sediul social. Pentru a putea beneficia de decontarea acestor indemnizații, societatea...

citeste mai mult

Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență

Nr. Crt. Act normativ Principalele masuri luate Data intrarii in vigoare 1. Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. In vigoare din data de 18.03.2020 - Art.1 Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației; (se permite doar "drive-in", "room-service" sau livrare la client) - Art.2 Se...

citeste mai mult

Model pentru adeverinta necesara salariatilor in vederea deplasarii in afara domiciliului, in interes profesional

ADEVERINTA Subscrisa _________________ cu sediul social in ____________________si punct de lcuru in __________________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J____/____/_____, avand CUI _______________, prin reprezentant legal ________________, emite prezenta adeverinta prin care atesta ca dl/dna __________________posesor/posesoare a CI seria ____________nr ___________, nascuta la data ____________, domiciliata in ______________, angajat in functia de ____________, este salariat al societatii si ca prezenta sa la locul de munca este esentiala pentru continuarea activitatii profesionale care nu poate fi organizată sub forma telemuncii. In acest...

citeste mai mult

Model pentru declaratia pe proprie raspundere necesara in vederea deplasarii in afara domiciliului

DECLARATIE Subsemnata/Subsemnatul................................................................................................... Născută/născut la data de..................................... Având domiciliul:.................................................................................................................. Certific faptul că deplasarea mea in afara domiciliului este legată de următorul motiv (se bifează caseta):  deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)  consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;  deplasare pentru...

citeste mai mult

Ordonanta militara nr. 2/2020 privind circulatia persoanelor in timpul situatiei de urgenta

Ordonanta militara nr. 2/2020 privind circulatia persoanelor in timpul situatiei de urgenta s-a publicat in Monitorul Oficial din data de 21.03.2020 si intra in vigoare, partial in data de 22.03.2020 ora 22 si partial in data de 23.03.2020. Deplasarea in afara domiciliului in timpul zilei (ora 06-22) este recomandat sa se faca doar in urmatoarele scopuri: - pentru aprovizionare, in scopuri profesionale sau medicale, pentru scurte activitati fizice in afara domiciliului. In timpul noptii (22-06) deplasarea se face exclusiv in scopurile sus...

citeste mai mult

Întreruperea temporară a activității salariaților pentru motive economice

Pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate suspenda contractele individuale de muncă, suspendare denumită și șomaj tehnic. Această măsură poate fi dispusă de către angajator, mai ales în contextul actual, dar și în cazul în care se afla în imposibilitatea temporară de a asigura comenzile necesare desfășurării activității. Şomajul tehnic reprezintă întreruperea temporară a activităţii unei societății, în temeiul art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, contractele de muncă ale salariaţilor fiind suspendate din iniţiativa angajatorului, care însă e...

citeste mai mult

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020 Actul normativ reglementează situația acordării de zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu și se aplică tuturor...

citeste mai mult

OMFP nr. 1665 din 26 Februarie 2020

OMFP nr. 1665 din 26 Februarie 2020 Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestoraMonitorul Oficial nr. 0200 din 12 martie 2020 Actul normativ analizat intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul oficial, respectiv în data de 27 martie 2020. Acesta reglementează o nouă procedură de executare silită – emiterea electronică a popririlor puse asupra conturilor bancare atunci când contribuabilii...

citeste mai mult

OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020

OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat Monitorul oficial nr. 181 din 05.03.2020 Actul normativ analizat se adresează unor categorii de contribuabili persoane fizice ce au dreptul să direcționeze până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2019 către entități non-profit, unități de cult, sau acordarea de burse private. Cu această ocazie, se modifică formularul 230 – Cerere...

citeste mai mult

OMFP nr. 1615 din 19 Februarie 2020

OMFP nr. 1615 din 19 Februarie 2020 Ordin privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual Monitorul Oficial nr. 0169 din 02 martie 2020 Actul normativ se adresează plătitorilor de impozit pe profit, ce plătesc impozitul pe profit prin rate anticipate egale. Aceste categorii de plătitori de impozit pe profit sunt: Instituțiile financiare obligate să aplice acest sistem de plată prin efectul legii; Alți operatori economici plătitori de impozit pe profit, ce au optat pentru acest...

citeste mai mult

Obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevede obligativitatea inregistrarii beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de ONRC. ONRC a organizat un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului. Beneficiarul real este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau...

citeste mai mult

Coronavirus 2019-nCoV

Avand in vedere situatia incerta creata de aparitia Coronavirusului 2019-nCoV, cresterea numarului de cazuri si raspandirea geografica extrem de rapida, care a dus la necesitatea luarii mai multor masuri de catre statele pe teritoriul carora a fost depistata aparitia acestui virus – printre care si limitarea importurilor si a exporturilor, instituirea restrictiilor cu privire la calatorii si accesul persoanelor in spatii publice, au aparut din ce in ce mai multe situatii in care echilibrul contractual existent intre partile semnatare...

citeste mai mult

OG nr. 6 din 28 Ianuarie 2020

OG nr. 6 din 28 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Monitorul Oficial nr. 0072 din 31 ianuarie 2020 Actul normativ analizat aduce modificări foarte importante Codului fiscal, dar modifică și OG nr. 6/2019 privind unele facilități fiscale, în sensul extinderii perioadei. Ordonanța intră în vigoare luni 03 februarie 2020. Principalele modificări aduse sunt: a) Prorogarea unor termene; b) Modificări foarte importante de structură privind TVA; c) Modificări punctuale privind impozitul pe...

citeste mai mult

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Monitorul oficial nr. 68 din 31.01.2020 Actul normativ analizat modifică punctual mai multe proceduri fiscale privind executarea silită, obligațiile terților popriți, însă transpune în legislație și prevederi din Directivele UE privind schimbul de informații transfrontaliere la nivelul Uniunii Europene. Ordonanța este foarte tehnică și trebuie înțeleasă și analizată doar în contextul celorlalte prevederi normative. Dintre noile modificări aduse, menționăm următoarele: 1. Terțul poprit răspunde în solidar...

citeste mai mult

OpANAF nr. 454/2020

OpANAF nr. 454/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 Monitorul oficial nr. 123 din 17.02.2020. Prin OpANAF nr. 146/2019 a fost reglementată structura fișierului XML pe care utilizatorii caselor de marcat fiscale le...

citeste mai mult

OUG nr. 25 din 04 Februarie 2020

OUG nr. 25 din 04 Februarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Monitorul Oficial nr. 0109 din 12 februarie 2020 OUG nr. 25/2020 modifică două acte normative importante: a) Legea nr. 95/2006 privind sănătatea; b) OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Unele modificări sunt tehnice, iar altele privesc un public larg. Să...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 139 din 20 Ianuarie 2020

Ordin ANAF nr. 139 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Monitorul Oficial nr. 0047 din 23 ianuarie 2020 Actul normativ analizat se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au realizat în anul 2019 venituri extrasalariale supuse impozitului pe venit prin declarare la autoritatea fiscală. Aceste persoane au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și asigurări sociale, după caz,...

citeste mai mult

OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020

OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați Monitorul Oficial nr. 0023 din 14 ianuarie 2020 Actul normativ se adresează tuturor operatorilor cu produse accizabile, ce trebuie să dețină una dintre următoarele autorizații: antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, operator economic cu produse accizabile. Prin acest ordin se modifică competența și comisiile de...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020

Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare Monitorul Oficial nr. 0044 din 22 ianuarie 2020 Actul normativ analizat se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au realizat în anul 2019, venituri supuse impozitului...

citeste mai mult

Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019

Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 Monitorul Oficial...

citeste mai mult

Legea nr.7 din 2020 de modificare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

I. Modificarea Legii nr.10/1995 Investitorii trebuie: - să obțină acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor; - să efectueze recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces, inclusiv receptia finala la expirarea perioadei de garantie; - expertizarea construcţiilor,...

citeste mai mult

Lege nr.5 și 6 din 6 ianuarie 2020

Monitorul oficial nr. 0002 din 06 ianuarie 2020 Lege nr. 5 din 06 Ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 Monitorul oficial nr. 0003 din 06 ianuarie 2020 Lege nr. 6 din 06 Ianuarie 2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 În Monitorul oficial din 06 ianuarie 2020, au fost publicate două legi foarte importante, respectiv Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale aplicabile în anul 2020. Sinteza bugetului de stat pentru anul 2020: Bugetul de stat se...

citeste mai mult

OUG nr. 89 din 30 Decembrie 2019

Monitorul Oficial nr. 1059 din 31 decembrie 2019 OUG nr. 89 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative Actul normativ analizat are o denumire deosebită decât cele cu care ne-am obișnuit când discutăm despre impozite și taxe, însă în subsidiarul acestuia identificăm și o modificare a Codului fiscal, respectiv se modifică nivelul accizei pentru țigarete. Acciza la țigarete este o acciză...

citeste mai mult

Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul oficial nr. 1045 din 31 decembrie 2019 Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Actul normativ analizat are două secțiuni normative, repectiv pe de o parte, reglementează cum se datorează asigurările sociale pentru veniturile din contracte de muncă cu timp parțial și pe de altă parte, reglementează nivelul accizei pentru carburanți – benzină și motorină – ce se datorează în anul 2020. 1. Din punctul de vedere al obligației de plată pentru...

citeste mai mult

OUG nr. 78/2019 și Ordin ONJC nr. 434/2019

Ordin ANAF nr. 3194 din 26 Noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019 OMFP nr. 3751 din 13 Decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 Monitorul Oficial nr. 1012 din 17 decembrie 2019 Potrivit art. 11 alin. (3) lit. d) din...

citeste mai mult

OUG nr. 78/2019 și Ordin ONJC nr. 434/2019

OUG nr. 78 din 18 Decembrie 2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Monitorul Oficial nr. 1031 din 23 decembrie 2019 Ordin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nr. 434 din 16 Decembrie 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligațiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare...

citeste mai mult

Decizia ANCOM nr. 1331/2019 și Ordinul ANRSC nr. 565/2019

Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1331 din 05 Decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante Monitorul Oficial nr. 0984 din 06 decembrie 2019 Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565 din 25 Noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Monitorul Oficial nr. 1003 din 13 decembrie2019 Actul normativ analizat reglementează domeniul recuperării debitelor datorate bugetului de stat prin valorificarea unor bunuri corporale și necorporale, generate de încălcarea legislației fiscale sau stabilite de instanța de judecată în urma unor procese penale, când s-a dispus ca măsură complementară confiscarea...

citeste mai mult

HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019

HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată Monitorul oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019 Actul normativ analizat reglementează salariul minim brut garantat în plată aplicabil în România începând cu data de 01 ianuarie 2020. Acesta este diferențiat în funcție de nivelul de studii și de vechimea în domeniul de activitate în profesia absolvită. Salariul minim brut garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2020 este în sumă de 2.230...

citeste mai mult

Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019

Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020 Monitorul Oficial nr. 0940 din 22 noiembrie 2019 Ordinul INS nr. 1827/2019, reglementează plafoanele pentru depunerea declarației INTRASTAT din anul 2020. Acestea sunt: 900.000 lei pentru expedieri din România în alte state membre; 900.000 lei pentru introduceri de bunuri în România din alte state membre. Dacă aceste plafoane au fost depășite în anul 2019, acei operatori economici vor depune declarația INTRASTAT...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora Monitorul Oficial nr. 0945 din 26 noiembrie 2019 Ordinul ANAF nr. 3008/2019, modifică procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală. Această nouă procedură intră în vigoare începând cu data de 26 decembrie 2019 – în termen de...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 728/2019

Ordin ANOFM nr. 728/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Monitorul oficial nr. 955 din 28.11.2019 Actul normativ analizat se adresează debitorilor ce au obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM. Această entitate publică a decis să aplice capitolul II din OG nr. 7/2019...

citeste mai mult

Ordin ONJN nr. 400/2019

Ordin ONJN nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019 Actul normativ analizat se adresează operatorilor economici ce...

citeste mai mult

Ordin BNR nr. 8/2019

Ordin BNR nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare Monitorul oficial nr. 908 din 11.11.2019 Actul normativ analizat se adresează instituțiilor financiare nebancare ce conduc contabilitatea în conformitate cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea. Aceste entități raportoare vor întocmi în scop informativ pentru exercițiile 2019, 2020 și 2021 un set de situații financiare, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, adoptate de BNR prin Ordinul nr. 6/2015 cu modificări ulterioare. Începând cu 01 ianuarie 2022,...

citeste mai mult

Ordin SGG nr. 1142/2019

Ordin SGG nr. 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale Monitorul oficial nr. 912 din 12.11.2019 Actul normativ analizat se adresează unui număr semnificativ de instituții publice aflate în coordonarea/finanțarea Secretariatului General al Guvernului (SGG) ce au dreptul (dacă doresc) să aplice OG nr. 6/2019 scutirea la plată a unor accesorii bugetare. De exmplu sunt în coordonarea/finanțarea SGG Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, Agenţia...

citeste mai mult

HG nr. 773 din 28 Octombrie 2019

HGnr. 773 din 28 Octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie Monitorul Oficial nr. 0881 din 01 noiembrie 2019 HG nr. 773/2019 reprezintă noul cadru normativ privind monitorizarea datoriilor neplătite la scadență și adoptă o nouă procedură privind compensarea datoriilor reciproce între persoanele juridice. Desigur, actul normativ de astăzi este o metodologie de aplicare a OUG nr. 77/1999, însă ține cont de modificările...

citeste mai mult

OpANAF nr. 2862/2019

Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019 Actul normativ analizat se adresează persoanelor fizice ce nu și-au depus declarația unică pentru impozitul pe venit, având această obligație. Procedura este aplicabilă pentru veniturile nedeclarate aferente anilor 2017 și 2018. Sunt în sfera acestei proceduri următoarele categorii de venituri: a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de...

citeste mai mult

Legea nr. 179 din 10 Octombrie 2019

Legeanr. 179 din 10 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial nr. 0829 din 11 octombrie 2019 Legea nr. 179 din 10 Octombrie 2019 prevede două modificări, astfel: a)Se modifică OG nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei; b)Se modifică noțiunea fiscală de franciză din capitolul definiții din cadrul Codului fiscal. a) Din punctul de vedere al definiției juridice...

citeste mai mult

Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015

Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Monitorul official nr. 848 din 18.10.20199 Actul normativ analizat se adresează persoanelor persecutate politic începând cu 06 martie 1945, persoanelor deportate în străinătate sau care au fost prizonierii, ce dețin în proprietate clădiri,...

citeste mai mult

MFP nr. 3063

OMFPnr.3063 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" Monitorul Oficial nr. 0794 din 01 octombrie 2019 OMFP nr. 3063/2019 este generat de publicarea în Monitorul oficial din data de 21 iunie 2019 a OUG nr. 43/2019 ce modifică Codul fiscal cu privire la facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor începând cu 21 iulie 2019. Desigur, ordinul a fost adoptat cu întârziere, dar...

citeste mai mult

OMFP nr. 3126/2019

OMFP nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Monitorul oficial nr. 786 din 27.09.2019 Actul normativ se adresează în principal contribuabililor cu datorii restante la bugetul de stat, cu dată de...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 2547 din 20 Septembrie 2019

Ordin ANAFnr. 2547 din 20 Septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare Monitorul Oficial nr. 0800 din 03 octombrie 2019 Ordinul ANAF nr. 2547/2019 se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri extrasalariale, au depășit plafonul de 12 x salariul minim pe economie, au obligația să plătească contribuția la asigurările sociale, respectiv a contribuției de...

citeste mai mult

OUG nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000

OUG nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale Monitorul oficial nr. 784 din 26.09.2019 Actul normativ are două secțiuni: a) Modifică statutul EXIMBANK; b) Modifică OG nr. 6/2019 privind acordarea unor facilități fiscale. EXIMBANK S.A., prin OUG nr. 67/2019primește noi atribuții și își extinde sfera de activitate. Astfel, aceasta va putea să efectueze activități bancare atât în folosul...

citeste mai mult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro
Stabileste o intalnire →