Achiziţii publice

Atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii in cadrul unor proceduri speciale menite să asigure funcţionarea optimă, concurenţială a pieţei, reprezintă, în economia actuală, principala formă de conlucrare cu autorităţile publice, cu statul.
Datorită valorilor contractuale foarte mari, aceste proceduri reprezintă, de numeroase ori, forma cea mai eficace de manifestare a concurenţei neloiale, motiv pentru care operatorii economici participanţi în cadrul procedurilor trebuie să beneficieze de cunoştinţele specialiştilor noştri care să îi asiste.


Servicii:

  • Analizarea şi modificarea contractelor de achiziţie publică: contracte de lucrări; contracte de furnizare; contracte de servicii;
  • Asigurarea respectării de către autoritatea contractantă a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea; eficienţa utilizării fondurilor;
  • Solicitarea adresată autorităţii contractante pentru obţinerea lămuririlor cu privire la conţinutul documentaţiei de licitaţie;
  • Întocmirea contractelor de asociere/joint-ventures pentru operatorii economici în vederea depunerii unei candidaturi sau oferte comune;
  • Analizarea contractelor de concesiune, a contractelor sectoriale;
  • Consultanţă pentru evitarea conflictelor de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale;
  • Reprezentarea societăţii în faţa Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice si a instanţei de judecată, dupa caz;
  • Formularea contestaţiilor privind anularea actului emis de autoritatea contractantă.


“Experienta noastra se reflecta in articolele de specialitate scrise de noi.”

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →