Dreptul de proprietate

Proprietatea este corolarul tuturor drepturilor, acesta fiind motivul pentru care protejarea proprietatii este fundamentala.


Servicii:

 • Consultanţă cu privire la modalităţile de dobândire a dreptului de proprietate: prin convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune.
 • Apărarea dreptului de proprietate pe cale convenţională şi judiciară prin formularea şi susţinerea acţiunii în revendicare,
 • Întocmirea actelor de administrare, conservare şi dispoziţie a bunurilor,
 • Limitele dreptului de proprietate – servitutea de vedere, picătura streaşinii, distanţa minimă dintre construcţii, dreptul de trecere, acţiunea în grăniţuire,
 • Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente: dreptul de folosinţă, cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune,
 • Dezmembrămintele dreptului de proprietate – superficia, uzufructul, închirierea
 • Conceperea antecontractelor de vânzare-cumpărare, a contractelor de vânzare-cumpărare, de donaţie, de închiriere etc.
 • Reprezentarea clientului în faţa Cărţii Funciare pentru înscrierea dreptului de proprietate, precum şi în faţa instanţelor de judecată.


“Experienta noastra se reflecta in articolele de specialitate scrise de noi.”


Proprietate mobiliară şi imobiliară

Dreptul de proprietate reprezintă corolarul tuturor drepturilor aflate în patrimoniul unei persoane. Pentru protecţia sa este nevoie de specialişti care să asigure luarea corectă a deciziilor care privesc regimul proprietăţii mobiliare sau imobiliare.


Servicii:

 • Apărarea dreptului de proprietate privată prin mijloace legale precum: acţiunea în revendicare, acţiunea în graniţuire etc;
 • Dobândirea proprietăţii prin formularea şi susţinerea cererilor având ca obiect uzucapiunea, accesiunea mobiliară/imobiliară;
 • Protecţia dezmembrămintelor proprietăţii prin promovarea acţiunilor posesorii;
 • Reprezentarea societăţii în procedura exproprierii;
 • Întocmirea contractelor de închiriere, de vânzare-cumpărare cu clauza rezervei proprietăţii, contractelor nenumite cu clauze referitoare la transferul dreptului de proprietate;
 • Reprezentarea societăţii în raporturile cu Cartea Funciară;
 • Reprezentarea societăţii în faţa instanţelor de judecată în litigiile legate de protecţia dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia.


“Experienta noastra se reflecta in articolele de specialitate scrise de noi.”Proprietate intelectuală

În contextul în care patrimoniul intelectual constituie una dintre cele mai importante resurse care stau la baza dezvoltării economice, societăţile trebuie să îşi apere drepturile de proprietate industrială şi intelectuală şi să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea actelor de concurenţă neloială.
În toate aceste demersuri, de la obţinerea dreptului pâna la protecţia sa efectivă, administrativă şi juridică, suntem alături de clienţii nostri, oferindu-le expertiza de specialitate.


Servicii:

 • Întocmirea şi depunerea la Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM a cererii de brevet de invenţie, a cererilor privind protecţia desenelor şi modelelor, a mărcilor;
 • Luarea măsurilor juridice pentru apărarea titularului brevetului de invenţie cu privire la dreptul său exclusiv de exploatare a invenţiei;
 • Conceperea contractelor de cesiune, exclusivă sau neexclusivă, a drepturilor patrimoniale de autor, a dreptului la reproducere a unei opere;
 • Conceperea contractelor de editare, de distribuire a unei opere audio/video, a contractelor de utilizare a unei baze de date, de vânzare a unui program de calculator;
 • Apărarea drepturilor privind invenţiile, desenele şi modelele, a dreptului de proprietate industrială şi obţinerea unei protecţii  efective, proporţionale cu drepturile încălcate, inclusiv prin repararea prejudiciilor suferite de proprietari;
 • Reprezentarea autorilor în faţa organismelor de gestiune colectivă, a Oficiului Român pentru Protecţia Drepturilor de Autor – ORDA;
 • Reprezentarea în faţa instanţei de judecată a titularilor drepturilor de proprietate industrială/intelectuală pentru recunoaşterea drepturilor lor/constatarea încălcării acestora, pentru acordarea de despăgubiri în vederea reparării prejudiciului cauzat.
 • Protecţia juridică a know-howului, a secretelor de afaceri, a datelor cu caracter personal;
 • Protecţia dreptului la imagine şi la viaţă privată;
 • Publicitate mincinoasă, publicitate comparativă

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →