Societăţi comerciale

Element esenţial al societăţii conteporane, actor omniprezent pe toate scenele vieţii noastre, întreprinderea este o entitate care necesita o atenţie deosebită inca de la infiintare si pe toata durata de functionare.

 

Servicii:

•    Asigurarea secretariatului juridic al societăţii;
•    Conceperea şi redactarea actului constitutiv al societăţii, actelor adiţionale;
•    Înfiinţarea societăţilor comerciale, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale;
•    Întocmirea proiectelor de fuziune, divizare;
•    Cesiunea părţilor sociale/acţiunilor;
•    Revocarea/numirea administratorilor;
•    Schimbarea sediului social;
•    Înfiinţarea punctelor de lucru, filiale, sucursale;
•    Diminuarea/majorarea capitalului social;
•    Excluderea asociatului/acţionarului;
•    Răscumpărarea propriilor acţiuni de către societate;
•    Înstrăinarea fondului de comerţ;
•    Înregistrarea modificărilor actului constitutiv la Registrul Comerţului;
•    Protecţia acţionarului/asociatului minoritar în raport cu majoritatea;
•    Protecţia societăţii împotriva abuzului de drept al acţionarului/asociatului minoritar;
•    Auditarea juridică a societăţii pentru identificarea riscurilor juridice şi fiscale;
•    Gestiunea contractuala;
•    Participarea la şedinţele adunărilor generale, ale consiliului de administraţie;
•    Redactarea hotărârilor AGA/deciziilor Consiliului de Adminsitraţie;
•    Completarea şi actualizarea registrelor societăţii;
•    Reprezentarea societăţii/acţionarilor/asociaţilor în relaţiile cu terţii, în faţa autorităţilor/Registrului Comerţului/instanţelor de judecată sau de arbitraj

“Experienta noastra se reflecta in articolele de specialitate scrise de noi.”


Due diligence

Cunoasterea situatiei juridice si financiare a partenerilor de afaceri reprezinta o necesitate in contextul economico-juridic actual.

 

Servicii:

Intocmirea rapoartelor de due diligence, care contin urmatoarele informatii:
-    riscurile cu privire la un potential parteneriat intre clientul nostru si partenerul de afaceri;
-    inregistrarea legala a partenerilor, identificarea structurilor manageriale și de acționariat;
-    reputatia partenerilor de afaceri, potențiale legături cu organizații sau persoane publice, mediatizarea;
-    identificarea potentialelor litigii in care sunt implicati;
-    situatia financiara a partenerilor de afaceri.


Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →