Contracte

Orice legătură comercială intre doua sau mai multe parti presupune incheierea unui acord, contract, conventie. Continutul contractului trebuie sa fie astfel conceput incat sa tina cont de interesul clientului sau si de prevederile legale aplicabile.


Servicii:

 • Conceperea contractelor în temeiul informaţiilor furnizate de client, al intereselor acestuia, al prevederilor legale aplicabile şi negocierea clauzelor propuse cu partenerii;
 • Inserarea clauzelor speciale: neconcurenţă, confidenţialitate, esenţiale din perspectiva efectelor pactului comisoriu;
 • Identificarea şi eliminarea clauzelor abuzive;
 • Interpretarea clauzelor contractuale cu mai multe înţelesuri conform regulilor şi principiilor de interpretare juridică;
 • Gestionarea etapei precontractuale, de negociere a contractului;
 • Analizarea contractelor în sensul identificării riscurilor pe care le presupun, a punctelor forte şi a celor slabe,
 • Propuneri de întărire/corectare a clauzelor contractuale în sensul creării de plus valoare clientului;
 • Realizarea gestiunii contractuale prin participarea la şedinţele periodice de analiză alături de echipe pluridisciplinare alcătuite din specialişti din domeniul tehnic, administrativ, fiscal.


Clauze abuzive

Clauzele din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori trebuie să fie clare, fără echivoc.

 

Servicii:

 • Identificarea clauzelor abuzive în contractele de credit, de prestări servicii, de vânzare-cumpărare,
 • Interpretarea clauzelor contractuale,
 • Lipsirea de efecte a clauzelor abuzive,
 • Propuneri privind înlocuirea/eliminarea clauzelor abuzive,
 • Consultanţă pentru repararea prejudiciului consumatorului, adaptarea sau refacerea actului juridic prin inlocuirea de drept a clauzei ilegale,
 • Formularea cererii de chemare în judecată şi reprezentarea clientului în faţa instanţei de judecată pentru modificarea, adaptarea sau refacerea contractelor consumatorilor prin înlocuirea sau eliminarea clauzelor abuzive,
 • Conceperea, în ceea ce priveşte contractele bancare, a actelor procedurale prin care se solicita instantei sa dispuna inlocuirea clauzei relative la dobanda sau eliminarea clauzelor referitoare la comisionul de acordare credit, comisionul de administrare si comisionul de urmarire riscuri, eliminarea clauzelor referitoare la garantiile suplimentare.


“Experienta noastra se reflecta in articolele de specialitate scrise de noi.”


Contractele de închiriere

Conceperea contractelor de închiriere,
Reprezentarea clientului în faţa organelor fiscale pentru înregistrarea contractelor de închiriere,
Consultanta in vederea intocmirii declaraţiilor fiscale şi ridicarea deciziilor de impunere
Plata taxelor şi impozitelor locale în numele şi pe seama clientului.


“Experienta noastra se reflecta in articolele de specialitate scrise de noi.”

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →