Dreptul familiei

Divorţ

Divorţul este o instituţie la fel de cunoscută ca şi cea a căsătoriei, dar cu un impact foarte puternic emotional, financiar, social asupra fostilor soţi şi copiilor.
Pentru ca efectele sale negative să fie cât mai reduse este nevoie de un specialist care, empatizând cu clientul său, să găsească calea cea mai scurtă şi mai potrivită soluţionării unui divorţ.
Consultanţă cu privire la procedura de urmat: divorţ prin acord, divorţ la cererea unuia dintre soţi când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, divorţ la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani; divorţ din motive medicale.
Conceperea cererii de divorţ şi asistarea/reprezentarea clientului în procedura de divorţ în faţa notarului, a ofiţerului de stare civilă sau a instanţei de judecată;
Reprezentarea clientului în relaţia cu fostul soţ în vederea păstrării numelui dobândit în timpul căsătoriei, stabilirii custodiei copiilor minori, încetarea regimului matrimonial, acordarea unei prestaţii compensatorii, a despăgubirilor pentru prejudiciul suferit ca urmare a desfacerii căsătoriei


Custodia copiilor

Cel mai important aspect al separării soţilor este cel care referitor la impactul divorţului asupra copiilor. De aceea un avocat competent trebuie să îşi consilieze clientul în vederea diminuării consecinţelor negative ale divorţului asupra copiilor.
Custodia părinţilor asupra copiilor  poate fi comuna sau exclusiva.
Trebuie stabilit domiciliul copiilor, relaţia părintilor care nu stau copii cu acestia, progamul de vizitare, vacanţe, zile libere.

 

Pensia de întreţinere

Consultanţă juridica pentru stabilirea contribuţiei părintelui la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor, în natură sau/şi în numerar;
Reprezentarea clientului în faţa instanţei de tutelă pentru obligarea părintelui la plata unei pensii de întreţinere.
    

Partajul

•    Stabilirea regimului comunităţii de bunuri (legale sau convenţionale) şi modalităţile privind lichidarea comunităţii,
•    Asistenţa juridica la încheierea convenţiei matrimoniale,
•    Consultanţă cu privire la lichidarea comunităţii de bunuri şi la regularizarea datoriilor,
•    Stabilirea cotei-părţi ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei sale la dobândirea bunurilor comune şi la îndeplinirea obligaţiilor comune,
•    Asistenţă la împărţirea bunurilor comune în timpul regimului comunităţii prin act în formă autentică sau prin decizia instanţei de judecată,


Moştenire

•    Consultanţă cu privire la moştenirea legală, testamentară,
•    Asistenţa referitoare la transmiterea, acceptarea sau renunţarea moştenirii,
•    Reprezentarea clientului în procedura partajului succesoral,
•    Vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor şi a claselor de moştenitori,
•    Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor,
•    Liberalităţile: donaţia, legatul, testamentul, limitele donaţiilor, revocarea liberalităţilor excesive,
•    Rezerva succesorală

“Experienta noastra se reflecta in articolele de specialitate scrise de noi.”

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →