OpANAF nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie“.

OpANAF nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie“.

Monitorul oficial nr. 255 din 27.03.2020

Fiducia este o operațiune juridică prin care o persoană sau mai multe persoane transferă drepturi reale ori alte drepturi patrimoniale către o persoană sau mai multe persoane denumite persoane fiduciare, acestea din urmă exercitând un scop determinat în favoarea unui beneficiar. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă distinctă de patrimoniul fiduciarului.

Potrivit art. 780 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009 cu modificări ulterioare, contractul de fiducie trebuie înregistrat la autoritatea fiscală în termen de o lună de zile de la data încheierii acestuia, iar nerespectarea termenului conduce la nulitatea absolută a contractului.

OpANAF nr. 816/2020 adoptă o nouă procedură de declarare a acestor contracte la autoritatea fiscală, procedură pusă de acord cu prevederile din Legea nr. 129/2019 pentru combaterea spălării banilor.

Cu această ocazie se modifică conținutul formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie” – formular tipizat.

Declarația se depune la Autoritatea fiscală însoțită de copia contractului de fiducie prin următoarele proceduri:

a)  La registratură;

b)  Prin poștă;

c)  Prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Notă: și modificările ulterioare ale contractului de fiducie se vor declara în termen de o lună de la producere.

Autoritatea fiscală ține registrul central al fiduciilor, iar declarațiile depuse vor fi operate în acest registru în termen de maxim 5 zile de la depunerea declarației.

Potrivit art. 19 din Legea nr. 129/2019 persoanele ce aplică instrumentul fiduciei trebuie să identifice beneficiarii reali ai tranzacțiilor. Există mai multe obligații din perspectiva reglementărilor de combatere a spălării banilor ce stabilesc drepturi și obligații pentru mai multe instituții ale statului.

Prin procedura de astăzi Autoritatea fiscală instituie respectarea acestor obligații.

 

Sursa : bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →