Ordin MS – CNAS nr. 417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017


Ordin MS – CNAS nr. 417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Monitorul oficial nr. 253 din 27.03.202

Actul normativ analizat modifică procedura de acordare a tuturor  concediilor medicale și instituie o procedură de eliberare a certificatelor medicale în perioada situației de urgență.

Principalele aspecte sunt:

- Certificatele de concediul medical eliberate în perioade stării de urgență pot fi trimise de către medicii curanți către persoanele asigurate prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

 

- Angajatorii/plătitorii de indemnizații medicale aveau și până acum obligația să țină evidența zilelor de concediu medical plătite. Aceștia eliberează persoanelor asigurate o adeverință pe care persoana asigurată să o prezinte medicului curant. Procedura instituie posibilitatea ca această adeverință să fie transmisă prin mijloace electronice la distanță;

 

- Certificatele de concediul medical emise pe perioada stării de urgență de medici, alții decât medicii de familie vor fi depuse la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără viza medicului de familie;

 

- Persoanele fizice interesate beneficiare a concediilor medicale emise de medici pe durata stării de urgență pot trimite certificatele medicale la plătitorii de indemnizații de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice la distanță;

 

- Pentru ieșirea din carantină instituționalizată este necesar un document emis de direcțiile de sănătate publică. Acest document va fi utilizat pentru obținerea certificatului de concediu medical. Persoanele interesate pot solicita și pot primi acest document de la direcțiile de sănătate publică prin comunicare electronică la distanță;

 

Ca regulă generală, certificatul medical se eliberează la data acordării consultației medicale. Procedura introduce o excepție, în sensul că certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile de la încheierea stării de urgență pentru mai multe situații din care amintim:

a)  sarcină și lăuzie numai pentru perioada de la maternitate;

b)  pe perioada internării în spital;

c)   în caz de carantină;

d)   pentru risc maternal;

e)   pentru îngrijirea copilului bolnav;

f)    pentru consultații medicale la distanță când se impune concediu medical;

 

Notă: mai sunt și alte situații când se poate solicita certificatul medical în termenul amintit anterior, iar acestea trebuie analizate punctual.

Foarte important: certificatele medicale comunicate electronic sunt considerate documente justificative pentru plătitorii de indemnizații de asigurări de sănătate.

Rămâne în continuare obligația persoanei fizice ce beneficiază de concediul medical plătit să ridice exemplarul alb și exemplarul roz de la medicii ce au eliberat aceste certificate și să le predea plătitorilor de indemnizații în termen de 60 de zile de la data eliberării acestora.

 

Sursa : bentaconsult.ro

 

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →