Noi modificări privind șomajul tehnic

În ceea ce privește procedura de acordare a șomajului tehnic suportat din bugetul de stat, conform modificărilor aduse OUG nr. 30/2020 prin OUG nr. 32/2020, vă comunicăm următoarele:

  1. S-a abrogat obligația prezentării certificatului de situații de urgență pentru angajatorii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pentru aprobarea plății indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din fondul de șomaj. Acest certificat există, dar se utilizează în alte situații.
  2. A fost abrogată condiția angajatorilor care își reduc activitatea ca urmare a epidemiei de COVID-19 de a înregistra o diminuare a încasărilor în luna martie cu cel puțin 25% față de media încasărilor pentru perioada ianuarie-februarie 2020.
  • Toți angajatorii urmează aceeași procedură când solicită decontarea indemnizațiilor pentru șomajul tehnic de la bugetul fondului de șomaj.

Procedura efectivă de acordare a indemnizației și alte aspecte

Pe perioada stării de urgență, angajatorii care își reduc activitatea ca urmare a epidemiei de COVID-19 și suspendă contractele muncă pentru situația de șomaj tehnic – art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază de indemnizație plătită din bugetul fondului de șomaj, în procent de 75% din salariul brut de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale (Legea nr. 6/2020).

  • Salariul mediu brut în anul 2020 este suma de 5.429 lei, astfel că indemnizația brută nu poate depăși suma de 4.071 lei.

Indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii, contribuției la asigurările sociale și contribuției la asigurările de sănătate, conform prevederilor din Codul fiscal.

Faptul generator al taxelor se realizează la momentul încasării de către angajator a indemnizației brute, primite de la fondul de șomaj, iar termenul de declarare și plată este data de 25 a lunii următoare faptului generator.

Pentru indemnizația brută suportată din bugetul fondului de șomaj, nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

 

Depunerea documentației

Angajatorii aflați în sfera prezentei ordonanțe depun prin poșta electronică la agențiile de ocupare a forței de muncă la care sunt arondați, următoarele documente:

-  o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;

- o declarația pe propria răspundere și

-  lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizații.

Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere se vor stabili prin Ordin al ministrului muncii în perioada care urmează.

 

Aceste documente se depun în luna curentă pentru luna anterioară. Prin urmare, în cazul suspendării contractelor de muncă pentru somajul tehnic din luna aprilie, documentele se depun dupa data de 01.05.2020, in orice zi a lunii mai.

Agențiile de ocupare a forței de muncă au obligația să efectueze plata sumelor aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata se va face în conturile băncilor comerciale unde angajatorii își au conturile deschise.

 

Angajatorii au obligația să plătească salariaților indemnizația cuvenită în maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor.

Angajatorul răspunde de corectitudinea și veridicitatea datelor transmise către agențiile de ocupare a forței de muncă în vederea încasării indemnizațiilor aferente șomajului tehnic.

 

Ordonanța reglementează următoarele situații noi:

1) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte de muncă, dintre care cel puțin unul este cu normă întreagă și este activ pe perioada stării de urgență, această persoană nu beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic suportată din buget.

2) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, și toate sunt suspendate ca urmare a stării de urgență, beneficiază de indemnizația suportată din buget, doar la contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

3) Dacă bugetul angajatorului permite, acesta poate suporta diferența până la minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă.

4) Perioada în care se beneficiază de indemnizația plătită din bugetul fondului de șomaj, constituie stagiu de cotizare privind concediile medicale conform legislației în domeniu.

 

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →
In aceasta perioada trebuie sa fim solidari!
LegalConsult va ofera gratuit consultatii juridice, diverse puncte de vedere. Va invitam sa ne contactati pentru a comunica cu specialistii nostri, in timp real, la adresa de e-mail office@legalconsult.ro.

Totul este gratuit!
Din aceasta situatie putem iesi doar impreuna.

inchide