OUG nr. 9 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

OUG nr. 9 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

HG nr. 50 din 2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

Monitorul oficial nr. 174 din 19.02.2021

Actul normativ analizat modifică punctual legislația privind utilizarea sumelor din fondul de garantare al creanțelor salariale având drept scop posibilitatea plății salariilor către toți salariații ai căror angajatori se află în pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii falimentului.

Anterior, această posibilitate o aveau doar salariații angajatorilor împotriva cărora era dispusă suspendarea dreptului de administrare total sau parțial. Desigur, OUG nr.9/2021 trebuie privită în contextul întregii legislații a fondului de garantare, respectiv a Legii nr. 200/2006.

În ipoteza în care angajatorul se redresează și se încheie procedura insolvenței, aceștia sunt obligați să restituie sumele utilizate din fondul de garantare al creanțelor salariale în termen de 6 luni de zile de la închiderea procedurii. 

Angajatorii ce au utilizat fondul  de garantare al creanțelor salariale trebuie să achite o dobândă egală cu dobânda de referință a BNR pentru diferența mai mare a sumelor utilizate din fondul de garantare și contribuția pe care aceștia au avut-o la fondul de garantare.

Notă: dobânda se achită și de angajatorii care au contribuit la fondul de garantare a creanțelor salariale, numai dacă au utilizat sume din fondul de garantare și în situația în care aceste sume utilizate sunt mai mari decât contribuțiile plătite și doar pentru diferența  care depășește contribuțiile.

Dacă angajatorii nu restituie sumele utilizate din fondul de garantare în termenul anterior amintit, împotriva acestora se vor începe măsuri de executare silită. 

Prin HG nr. 50/2021 se adoptă normele de aplicare a OUG nr. 9/2021, modul de accesare a unor sume din fondul de garantare al creanțelor salariale. Cu această ocazie se adoptă formatul cererii adresate ANOFM respectiv a documentelor conexe acestor cereri.

Printre documentele anexate cererii, amintim:

  • Copia Hotărârii definitive Judecătorești de deschidere a procedurii insolvenței;
  • Copia Hotărârii creditorilor de notificare a administratorului în vederea accesării sumelor pentru plata creanțelor salariale;
  • Copii ale pontajelor salariaților;
  • Copii ale ștatelor de salarii;
  • Copii ale contractului colectiv de munca dacă există, etc.

Sursa : bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →