ANAF - Ordin nr.15/07.01.2021

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF - Ordin nr. 15/2021 din 07 ianuarie 2021 - Ordinul nr.15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 12 ianuarie 2021, in vigoare de la 12 ianuarie 2021.

 

Prin actul normativ analizat se modifică procedura de depunere a formularului 230 intitulat „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/ Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

Acest formular se poate depune la autoritatea fiscală până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii, anume până la data de 25 mai 2021 pentru venituri realizate în anul 2020.

Au dreptul să solicite direcționarea procentului de 3,5% din impozitul pe venit persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

-          Persoane ce realizează venituri din salarii;

-          Persoane ce realizează venituri din pensii când aceasta este mai mare decât suma neimpozabilă;

-          Persoane ce realizează venituri din activități independente impozitate prin norme de venit;

-          Persoane ce realizează venituri din activități agricole impozitate prin norme de venit;

-          Venituri din activități sportive realizate în mod independent impozitate prin stopaj la sursă;

-          Venituri din drepturi de proprietate intelectuală impozitate prin stopaj la sursă;

-          Venituri din cedarea folosinței bunurilor impozitate prin norme de venit/cheltuieli forfetare.

Redirectionarea procentului din impozitul pe venit poate fi efectuata catre:

  • Entitățile non-profit;
  • Unități de cult;
  • Acordarea de burse private.

! Dacă beneficiarii sumelor sunt unități de cult sau organizații fără scop patrimonial, acestea trebuie să fie înregistrate în registrul special ținut de autoritatea fiscală cu beneficiarii de sponsorizări și beneficiarii de redirecționare a cotei din impozitului pe venit.

Trimiterea formularului se poate realiza:

a)      Prin poștă, în mod individual sau pe bază de borderou;

b)      La registratura organului fiscal în mod individual sau pe bază de borderou;

c)      Prin intermediul SPV;

d)     Prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

 

 

Sursa: bentaconsult.ro

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →