Decizia ANCOM nr. 1331/2019 și Ordinul ANRSC nr. 565/2019

Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1331 din 05 Decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante

 

Monitorul Oficial nr. 0984 din 06 decembrie 2019

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565 din 25 Noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Monitorul Oficial nr. 0975 din 04 decembrie 2019

Cele două acte normative analizare astăzi – Decizia ANCOM nr. 1331/2019 și Ordinul ANRSC nr. 565/2019, adoptă două proceduri similare respectiv adoptă modul practic de aplicare a capitolului II din OG nr. 6/2019, privind anularea obligațiilor fiscale accesorii pentru debitorii la cele două entități publice, cu datorii restante la data de 31 decembrie 2018, ce achită debitul principal atât cel curent, cât și cel restant până la data de 15 decembrie 2019.

Procedurile sunt similare, diferențele sunt de nuanță și de natura utilizării unor formulare diferite.

Procedura se adresează contribuabililor atât persoane fizice cât și persoane juridice, dar poate fi utilizată de unii contribuabili aflați în situații fiscale delicate, pe care le detaliem în continuare.

Cazurile fiscale deosebite pentru care poate fi aplicată procedura, pe lângă cele curente, sunt aplicabile și următoarelor categorii de contribuabili:

a) debitorii declaraţi insolvabili;

 b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;

 c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare;

 d) debitorii care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data de 8 august 2019.

Contribuabilii interesați notifică instituția la care doresc să aplice facilitatea fiscală, depunând formularul din prezentele proceduri. Termenul maxim până la care poate fi depusă notificarea este data de 15 decembrie 2019.

Odată cu depunerea notificării, se suspendă eventualele executări silite sau acestea nu încep, iar contribuabilii au un termen de punere de acord a eventualelor diferențe.

După achitarea integrală a debitului, atât cel restant, cât și cel curent, respectivele instituții vor emite decizie de anulare a obligațiilor accesorii, ce se comunică contribuabilului.

Data de emitere a Deciziei de anulare a obligațiilor accesorii este data de 16 decembrie 2019, iar cu această dată se radiază dobânzile și penalitățile pentru care s-a aplicat procedura facilităților fiscale.

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →