Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019

Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017

Monitorul Oficial nr. 0040 din 21 ianuarie 2020

Decizia Curții Constituționale a României nr. 581/2019 adoptată în luna octombrie 2019 și publicată acum în Monitorul oficial, stabilește faptul că este neconstituțional art. 213 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, temei normativ redat mai jos, astfel:

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în situaţia în care au fost instituite măsuri asigurătorii şi au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii subzistă până la data soluţionării cauzei de către organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată. După comunicarea soluţiei date de către organele de urmărire penală sau hotărârii judecătoreşti, în cazul în care măsurile asigurătorii instituite de către organul fiscal competent nu se transformă în măsuri executorii potrivit legii, acestea se ridică de către organul care le-a dispus.

Începând cu data de 21 ianuarie 2020, acest temei normativ nu se va mai aplica.

Această decizie a Curții Constituționale elimină arbitrariul din procedura stabilirii unor măsuri asiguratorii dispuse de organele fiscale, urmate de sesizarea organelor de urmărire penală.

Astfel, până la această decizie a Curții Constituționale, organele fiscale stabileau măsuri asiguratorii, efectuau plângeri penale, iar contribuabilul nu mai avea cum să se apere și să solicite ridicarea măsurilor asiguratorii, în condițiile în care organele de cercetare penală fie nu începeau procedurile, fie erau începute cu foarte mare întârziere, situație ce cauzează prejudicii contribuabililor onești. Această procedură de stabilire a unor măsuri asiguratorii cu termen nedeterminat generat de plângerea penală, nu mai poate fi aplicată.

Foarte important: nu înseamnă că nu mai pot fi dispuse măsuri asiguratorii. Aceste măsuri asiguratorii pot fi dispuse de organul de cercetare penală în funcție de analizele proprii ale acestuia.

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →