Declaratiile privind beneficiarul real - informatii actualizate

Conform Legii nr.129/2019, în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine, beneficiarul real este „persoana fizică sau fizică care dețin sau controlează în ultimă instanță societate supuse înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale companiilor respective, inclusiv prin deținerea acțiunilor la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, în afară de societatea cotată pe o reglementare reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu drepturile Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența privind informațiile. privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capitalul unei societăți într-un procent de peste directă 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercițiului a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capitalul unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate.

Daca nu poate fi identificata o astfel de persoana fizica, vom aplica prevederile pct.2 din lege, care stabilesc ca in acest caz beneficiarii reali sunt „ persoana fizica/persoanele fizice care ocupa o functie de conducere de rang superior, si anume: administratorul/ administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului ”.

Conform legii, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanelor juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților;

Termenul pentru depunerea anuala a fost prelugit pana la 1 octombrie 2021, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Astfel, daca nu ati depus declaratia privind beneficiarii reali pentru anul 2021, va reamintim pe aceasta cale ca aveti obligatia completarii si depunerii acesteia pana la data de 1 octombrie 2021.

Atentie ! Nerespectarea obligației de depunere a Declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății. Dacă în 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea ONRC, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății.

În termenul prevăzut mai sus, declarațiile privind beneficiarul real pot avea formă de înscris sub semnătură proprie ori formează electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile amintite mai sus pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, dată certă, dată de notar public ori atestată de avocat.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →