HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020

HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Monitorul oficial nr. 794 din 31.08.2020.

Prin OUG nr. 132/2020 s-a permis reducerea timpului de muncă cu până la 50% dacă angajatorul înregistrează o reducere a cifrei de afaceri de cel puțin 10% din luna anterioară față de luna precedentă sau reducerea cifrei de afaceri cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

Pentru timpul nelucrat, salariații beneficiază de o indemnizație reprezentând 75% din diferența între salariul de bază brut prevăzut în contractul de muncă și contractul brut aferent timpului de lucru efectiv lucrat. Indemnizația se suportă din bugetul de stat prin alocarea sumelor necesare la ANPIS.

Această indemnizație este impozabilă și supusă asigurărilor sociale obligatorii în condiția codului fiscal. O altă prevedere adusă de OUG nr. 132/2020 este acordarea a unei indemnizații în procent de 41,5% din salariul mediu brut utilizat la elaborarea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2020 de care beneficiază „profesioniștii” așa cum sunt definiți de codul civil sau persoanele angajate în muncă în baza unor convenții de muncă utilizate în sistemul de cooperație.

Pentru aplicarea acestei ordonanțe au fost adoptate normele de aplicare prin HG nr. 719/2020 pe care le analizăm în continuare:

Angajatorii ce solicită decontarea indemnizației trebuie să depună în format letric sau format electronic la AJOFM  următoarele documente:

a)                      cerere;

b)                      Declarația pe propria răspundere că sunt îndeplinite condițiile din OUG nr. 132/2020;

c)                      Lista cu persoanele beneficiare;

Cererea se depune în luna curentă pentru luna anterioară și va fi însoțită de dovada plății impozitelor și contribuțiilor aferentă salariilor.

Decontarea din bugetul asigurărilor de șomaj a indemnizației se realizează în cel mult 10 zile de la depunerea documentației complete.

În situația în care indemnizația este solicitată de un profesionist, această persoană depune în nume propriu cererea de  acordare  a indemnizației. Cererea va fi însoțită de o copie a actului de identitate și o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale.

Dacă solicitarea indemnizației este făcută de o persoană membră a cooperației, documentația va fi depusă de către cooperație.

De reținut: OUG nr. 132/2020 acordă indemnizații pentru reducerea timpului de lucru și pentru zilieri sau ucenici. Norma de aplicare instituie și procedura de acordare a indemnizației pentru aceste situații. Tot prin acest HG ce instituie obligația ca în termen de 10 zile de la publicare ANOFM să propună Ministerului Muncii modelele cererii și documentelor prevăzute de acest act normativ.

Sursa: bentaconsult.ro

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →