HG nr. 773 din 28 Octombrie 2019

HG nr. 773 din 28 Octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie

 

Monitorul Oficial nr. 0881 din 01 noiembrie 2019

HG nr. 773/2019 reprezintă noul cadru normativ privind monitorizarea datoriilor neplătite la scadență și adoptă o nouă procedură privind compensarea datoriilor reciproce între persoanele juridice.

Desigur, actul normativ de astăzi este o metodologie de aplicare a OUG nr. 77/1999, însă ține cont de modificările normative din anul 2016, respectiv de OG nr. 22/2016, cu modificări ulterioare, ce impune obligația de a întocmi situații cu datoriile scadente mai vechi de 30 de zile, doar pentru persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, acestea având și obligația depunerii situațiilor întocmite cu datoriilor scadente.

Pentru ceilalți operatori economici cu capital privat, nu este prevăzută o astfel de obligație.

Prin HG nr. 773/2019 se abrogă procedurile anterioare privind monitorizarea datoriilor și realizarea compensărilor, mai exact se abrogă HG nr. 685/1999 și implicit regulamentul de compensare a datoriilor. Aceste acte normative sunt cele care instituiau plafoanele de compensare prin utilizarea sistemului CPPI dacă facturile erau restante mai mult de 30 de zile și mai mari de 10.000 lei.

Potrivit noului cadru normativ, operatorii economici persoane juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat comunică către CPPI în format electronic facturile cu o scadență mai veche de 30 de zile, indiferent de sumă.

Acestea vor urma o procedură a comepnsării în funcție de potențialele datorii reciproce.

Persoanele juridice din sistemul privat pot să utilizeze procedura de compensare prin sistem CPPI (este un drept, nu o obligație), creând conturi de utilizatori în sistemul informatic.

Desigur, este adoptată o astfel de procedură de accesare a sistemului informatic, de identificare punctuală a operatorului economic și de identificare punctuală a persoanei ce accesează contul.

Pentru acei operatori economici ce au datorii reciproce, dar nu utilizează procedura CPPI,  se va aplica procedura prevăzută la art. 3 lit. d) din metodologie, „compensare predefinită”, când aceștia au dreptul să identifice un circuit de compensare a datoriilor convenit de comun acord. Compensarea se realizează folosind Ordine de compensare.

Sursa : bentaconsult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →