Întreruperea temporară a activității salariaților pentru motive economice

Pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate suspenda contractele individuale de muncă, suspendare denumită și șomaj tehnic. Această măsură poate fi dispusă de către angajator, mai ales în contextul actual, dar și în cazul în care se afla în imposibilitatea temporară de a asigura comenzile necesare desfășurării activității.

Şomajul tehnic reprezintă întreruperea temporară a activităţii unei societății, în temeiul art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, contractele de muncă ale salariaţilor fiind suspendate din iniţiativa angajatorului, care însă e obligat să le plătească acestora o indemnizaţie lunară. Fiind vorba de o suspendare din inițiativa angajatorului, nu este nevoie de acordul salariaților.

În cazul șomajului tehnic, întreruperea activității este temporară, perioadă în care se suspendă plata salariului, prin salariu înțelegând salariul de bază, indemnizații, sporuri și adaosuri. Deși salariații aflați în șomaj tehnic nu prestează activitate, ei au totuși deptul la plata a cel puțin 75% din salariu, plătită din fondul de salarii, cu titlu de indemnizație.

În schimbul asigurării plății indemnizației, salariații rămân la dispoziția angajatorului care are posibilitatea de a dispune reînceperea activității.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, angajatorul va emite la nivelul societății o Decizie de întrerupere temporară a activității. Aceasta decizie își va produce efecte pana la  remedierea situatiei care a cauzat înreruperea activității. Precizam ca, in aceasta situatie nu se vor încheia acte aditionale la contractele individuale de munca ale salariatilor, deoarece actul aditional modifica definitiv elementele contractului individual de munca, pe cand întreruperea activității este o masura temporara  prin care se suspendă prestarea muncii si plata salariului.

 

Întreruperea temporară a activității poate afecta toți salariații sau numai o parte dintre aceștia.

Durata suspendării contractelor individuale de muncă este stabilită de angajator în funcție de perioada cât persistă dificultățile.



Casian Cristina

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →