Lege nr. 298 din 24 Decembrie 2020


Lege nr. 298 din 24 Decembrie 2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Monitorul oficial nr. 1293 din 24 decembrie 2020

 

Actul normativ analizat sintetizează și reglementează sub formă de lege mai multe prevederi de acordare a șomajului tehnic ce au fost aplicate pe parcursul anului 2020 și modifică termenele de plată a impozitului și contribuțiilor datorate pentru șomajul tehnic.

Unele modificări ne sunt cunoscute și legea doar le repretă, altele sunt noi, iar acestea care au caracter de noutate le vom marca distinct.

a) La art. 52 alin. (1) din Codul muncii, temei normativ ce reglementează șomajul tehnic, se reglementează o nouă posibilitate de acordare a șomajului tehnic generată de reducerea activității de situația decretării stării de urgență sau a stării de asediu. A se reține că nu dispune legea pentru starea de alertă.

Practic, se suspendă contractele de muncă în această situație din inițiativa angajatorului.

b) În cazul suspendării temporare a activității sau a reducerii activității angajatorului, ca urmare a declarării stării de urgență sau a stării de alertă, salariații al căror contract de muncă a fost suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul fondului de șomaj în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Dacă angajatorul dispune de fonduri, poate suplimenta indemnizația acordată din buget.

Indemnizația este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor de asigurări sociale – pensii și sănătate. Nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă. La determinarea impozitului pe venit, nu se ține cont de deducerea personală.

Nou: termenul de plată a impozitului, respectiv a asigurărilor sociale obligatorii și termenul de declarare este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a încasat indemnizația din bugetul asigurărilor de șomaj.

c) În situația în care un salariat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, iar cel puțin unul cu normă întreagă este activ, acesta nu beneficiază de indemnizație.

d) Dacă un salariat înregistrează mai multe contracte de muncă și toate sunt suspendate, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

e) Perioada pentru care se acordă indemnizația de șomaj tehnic constituie stagiu de cotizare pentru eventualele concedii medicale.

f) În vederea primirii indemnizației, angajatorii interesați depun doar în format electronic o documentație. Aceasta se depune în luna curentă pentru plata indemnizației aferentă lunii anterioare. Bugetul asigurărilor pentru șomaj trebuie să plătească angajatorului indemnizația de șomaj tehnic în cel mult 15 zile de la depunerea documentației.

Angajatorii au termen de 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor pentru plata indemnizației către salariați.

g) Se reiterează faptul că pot fi dispuse și alte măsuri graduale, de reducere a activității, cum ar fi reducerea programului de lucru săptămânal de la 5 zile la 4 zile.

h) Pentru acei salariați ce au beneficiat de șomaj tehnic în condițiile prezentei legi, nu se pot desființa locurile de muncă ocupate pe o perioadă cel puțin egală cu durata pentru care au beneficiat de indemnizație.

În ipoteza nerespectării acestei obligații, sancțiunea este restituirea indemnizației pentru posturile desființate.

 

Sursa: bentaconsult.ro

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →