Lege nr.59 și 60 din 2020

In Monitorul oficial din data de 19 mai 2020, au fost publicate Legea nr.59/2020 si Legea nr. 60/2020.

 

Ambele acte normative intră în vigoare în data de 22 mai 2020.

 

Legea nr. 59/2020, respectiv Legea nr. 60/2020 aprobă OUG nr. 30/2020 și OUG nr.32/2020 cu următoarele modificări şi completări:

 

- Prin excepţie, în anul 2020, prevederile legale privind acordarea zilelor libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, se aplică şi pe perioada imediat următoare încetării stării de urgenţă, până la încheierea anului şcolar.

- Se acordă zile libere plătite pentru părinții ce au copii cu vârsta de până la 12 ani sau cu dizabilități cu vârsta de până la 26 ani, înscriși în sistemul de învățământ și după finalizarea stării de urgență, până la încheierea anului școlar. Modificarea constă în faptul că se majorează vârsta copiilor cu dizabilități de la 18 la 26 de ani.

- Se clarifică situația în care unul dintre părinte nu este salariat, însă realizează activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Potrivit legii, celălalt părinte poate beneficia de zile libere plătite dacă unul dintre părinți realizează veniturile menționate.

- Cererea pentru acordarea zilelor libere va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului şi nici nu se află în concedul de odihnă, concediu fără plată, concediul pentru creşterea copiilor, și nu este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere, precum şi de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

- Termenul de plată a indemnizației pentru zile libere plătite din fondul pentru garantarea creanțelor salariale este de 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator. Anterior, termenul a fost de 60 de zile.

 

- Pentru persoanele ce se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, care se încheie în perioada stării de urgență, indemnizația se va plăti și pe durata stării de urgență, dar și pentru o perioadă de 30 de zile după încheierea stării de urgență.

 

- Șomerii ce se află în perioada de plată a indemnizației de șomaj beneficiază de prelungirea perioadei de plată a indemnizației cu 3 luni.

 

- Pentru persoanele ce se află în șomaj tehnic, în temeiul prevederilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, iar suspendarea contractului de muncă a intervenit ca urmare a instituirii stării de urgență, se pot acorda tichete de masă. Acestea pot fi acordate doar pe suport electronic.

Notă: nu înțelegem cum se va realiza această procedură, întrucât s-a încheiat starea de urgență, iar tichetele se acordă anterior lunii pentru care sunt alocate.

- La acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru alți profesioniști, se va ține cont nu numai de încasările din activitatea profesională, ci și de încasările de natură salarială sau diversele sume de indemnizații primite de la buget. Practic, când se determină reducerea încasărilor cu minim 25%, se vor cumula veniturile din activitatea profesională cu veniturile din salarii și cu veniturile din alte indemnizații, ajutoare, încasări (art. 62 și art. 76 din Codul fiscal).

- Termenul de plată pentru indemnizația de șomaj tehnic de care beneficiază alți profesioniști pe durata stării de urgență, este de 10 zile de la depunerea documentelor.

 

 

Sursa: legalconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →