Legea nr. 108 din 03 Iulie 2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial nr. 0588 din 06 iulie 2020


Legea nr. 104 din 03 Iulie 2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial nr. 0588 din 06 iulie 2020

Prin Legea nr. 108/2020, prevede scutirea de la obligația declarării beneficiarului real de către societățile deja înmatriculate la Registrul Comerțului care au participanți la societate persoane fizice, când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

Legea folosește sintagma de „asociați”, fapt pentru care apreciem că scutirea este aplicabilă doar pentru societățile cu răspundere limitată – SRL.

De fapt, această scutire nu reprezintă în totalitate renunțarea la declararea beneficiarului real, ci este transferată în sarcina Oficiului Național al Registrului Comerțului, care este obligat să completeze Registrul cu beneficiarii reali, pe baza documentelor deja deținute, dacă ne raportăm la societățile înmatriculate.

Sunt exceptate de la depunerea declarației cu beneficiarul real și regiile autonome, companiile și societățile naționale, precum și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

De reținut: dacă intervine o modificare în datele de identificare ale beneficiarului real, aceasta se depune în termen de 15 zile de la data la care a intervenit acest fapt.     

Pentru celelalte societăți, înmatriculate la Registrul comerțului, se prorogă termenul de declarare a beneficiarului real, cu 12 luni, adică până în data de 08 iulie 2021. Celelalte prevederi din Legea nr. 129/2019 privind combaterea spălării banilor rămân aplicabile.

Prin Legea nr. 104/2020, se acordă scutire la impozitul pe venit pentru transferul dreptului de proprietate aferent moștenirilor, indiferent de ”momentul dezbaterii succesiunii”. Această prevedere este aplicabilă începând cu 09 iulie 2020.

De reținut: apreciem însă că situația actuală generată de noua lege va conduce la interpretări diferite, întrucât nu este abrogată în mod direct prevederea de la art. 111 alin. (3) din Codul fiscal, ce stabilește că se plătește impozit pentru succesiuni, dacă se depășește o perioadă de 2 ani de la decesul persoanei fizice după care se efectuează succesiunea, astfel:

(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

 

 Sursa: legalconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →