Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020

Actul normativ reglementează situația acordării de zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu și se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat.

Pentru a beneficia de zile libere, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

-     - Părinții tebuie să aibă copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

-     - locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Este asimilată părintelui și persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil. 

Părinții au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.

Aceste zile libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi. Cererea se depune la angajator și va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, sumele pentru plata indemnizaţiei se decontează din acest fond numai pe perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.  

 

 

Sursa: BENTACONSULT

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →