Legea nr. 193 din 21 August 2020

Legea nr. 193 din 21 August 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Monitorul oficial nr. 0767 din 21 august 2020

Actul normativ analizat modifică procedura de plată a fondului pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Potrivit art. 48 din Legea nr.448/2006, angajatorii fie că sunt de drept privat, fie că sunt de drept public, ce înregistrează un număr de cel puțin 50 de angajați, au obligația de a încadra persoane cu handicap într-un procent de 4% din totalul salariaților.

În cazul în care nu se face angajarea persoanelor cu handicap, acești angajatori plătesc lunar către bugetul de stat o sumă egală cu salariul minim brut garantat în plată înmulțită cu numărul de neangajări ce trebuiau efectuate.

Aceasta este o creanță fiscală aflată în administrarea ANAF supusă declarării prin declarația 100 la bugetul de stat, având scadență până pe data de 25 a lunii următoare.

Din punctul de vedere al modificărilor aduse de Legea nr. 193/2020, cu privire la plata fondului pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, are relevanță următoarea prevedere normativă:

” (3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

a)să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b)să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.”

Astfel, angajatorii au dreptul să achiziționeze bunuri și servicii de la unități protejate în procent de 50% din suma datorată pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap, iar diferența se plătește la bugetul de stat.

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →