Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul oficial nr. 1045 din 31 decembrie 2019

Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Actul normativ analizat are două secțiuni normative, repectiv pe de o parte, reglementează cum se datorează asigurările sociale pentru veniturile din contracte de muncă cu timp parțial și pe de altă parte, reglementează nivelul accizei pentru carburanți – benzină și motorină – ce se datorează în anul 2020.

            1. Din punctul de vedere al obligației de plată pentru asigurările sociale datorate pentru veniturile din salarii obținute în baza unor contracte de muncă cu timp parțial, când venitul est mai mic decât salariu minim brut garantat în plată (și nu ar fi existat o excepție) se abrogă obligația plății asigurărilor sociale obligatorii recalculate la nivelul salariului minim brut (contribuția la pensii și contribuția la asigurările sociale de sănătate). Abrogarea se aplică pentru venituri din salarii realizate începând cu luna Ianuarie 2020.

 

Astfel, baza de calcul pentru asigurările sociale obligatorii și pentru impozitul pe venit este venitul brut realizat, chiar dacă acesta este mai mic decât salariu minim brut garantat în plată.

 

2. Nivelul accizei datorat pentru combustibili este în anul 2020 stabilit astfel:

 

a) Pentru benzină fără plumb suma de 1656,36 Lei pentru 1000 litri de combustibil. Pentru anul 2019 nivelul accizei pentru benzină fără plumb a fost 2038,62 Lei pentru 1000 litri de combustibili. Observăm o reducere de 38,22 bani/litru la acciza la benzină fără plumb.

 

b) Pentru benzina cu plumb suma accizei este de 1948,23 lei pentru 1000 litri de combustibili. Pentru anul 2019 nivelul accizei la benzina cu plumb a fost de 2339,68 lei pentru 1000 litri de combustibili. Observăm o reducere de acciză de 39,14 bani pentru fiecare litru de combustibil.

 

c) Pentru motorină nivelul accizei este de 1518,04 Lei pentru 1000 de litri de combustibili. În anul 2019 nivelul accizei a fost de 1895,94 lei pentru 1000 de litri de combustibili. Nivelul accizei se reduce cu 37,79 bani per litru de combustibil.

 

Legea menționează în cuprinsul acesteia ca intră în vigoare în data de 01.01.2020 – Art. III din Lege.

 

Acest lucru este în neconcordanță cu o altă prevedere normativă, respectiv cu art. 12 din Legea nr. 24/2000 privind tehnica legilstivă ce stabilește: ,, Legile și ordonanțele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, și expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.,,

 

Acest lucru ne duce la opinia că termenul de intrare în vigoare la data de 01.01.2020 este eronat deorece este mai scurt de 3 zile. Legea a fost publicată în Monitorul oficila nr. 1045 din 30.12.2019. Cele 3 zile se încheie la data de 01.01.2020 astfel legea întră în vigoare în 02.01.2020.

 

Noi apreciem că legea intră în vigoare în data de 02.01.2020 iar acest fapt duce la următoarele consecințe fiscale:

-                     Pentru data de 01.01.2020 nivelul accizei este cel din 2019, actualizat cu rata inflației, prevedere existentă la art. 342 alin. (2) din Codul fiscal.

-                     Pentru restul produselor accizabile se va majora achiza cu rata inflației. Nivelul accizelor actualizate cu rata inflației.

 

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →