Legea nr. 276/2020

Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

Monitorul Oficial nr. 1166 din 02 decembrie 2020

Dintre modificările şi completările pe care Legea nr. 276/2020 le aduce OG nr. 26/2000, cele mai importante sunt următoarele:

  1. Pentru dobândirea personalității juridice, asociațiile și fundațiile vor depune actele doveditoare ca înscrisuri sub semnătură privată, în afară de cazurile în care patrimoniul iniţial cuprinde imobile, pentru care va fi necesară forma autentică notarială.
  2. Se elimină necesitatea de a de pune declarația privind beneficiarui real în formă autentică în cazul în care asociația sau fundația are în componență doar persoane fizice și nu există așt beneficiar real în afara acestora. De asemenea, se elimină obligația de a depune această declarație anual, cu păstrarea obligației de a depune declarația ori de câte ori intervine o modificare. Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier.
  3. Se prevede încheierea unui act unic pentru înființarea asociației sau fundației. Astfel, ca urmare a comasării actului constitutiv și statutului, se va depune doar Statutul, într-un exemplar.
  4. Se elimină pragul minim de 200 de lei privind activul patrimonial inițial pentru Asociații. Dovada privind aporturile la patrimoniul inițial al asociației va fi necesară doar în cazul bunurilor imobile.
  5. Activul patrimonial inițial pentru fundații scade de la 100 la 10 ori salariul minim.
  6. În vederea stabilirii sediului într-un imobil, reprezentând o schimbare a destinației sale, se prevede ca nu este necesar avizul Asociației de proprietari/vecinilor direcți afectați atunci când nu se desfășoară activitate la sediu. Astfel, persoana împuternicită va declara pe propria răspundere faptul că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales.
    1. Dacă la constituirea asociaţiei participă şi o persoană juridică, cu privire la aceasta cererea de înscriere va fi însoţită doar de următoarele documente:

a)      extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este înregistrată, care să ateste forma persoanei juridice şi reprezentanţii acesteia;

b)     în cazul în care statutul asociaţiei este semnat de o altă persoană decât reprezentanţii prevăzuţi în documentul de la lit. a), hotărârea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înfiinţării asociaţiei şi desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociaţiei;

c)      cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz în care nu este necesară depunerea unui cazier fiscal şi de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice.

  1. Numărul minim de membri pentru constituirea unei filiale a unei asocaţii a fost redus la 2 persoane, faţă de 3 persoane, cum prevedea reglementarea anterioară.
  2. Adunarea generală și ședinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile pot fi semnate de inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →