Legea nr. 37 din 02 Aprilie 2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Monitorul Oficial nr. 0280 din 03 aprilie 2020


OUG nr. 41 din 02 Aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Monitorul Oficial nr. 0282 din 03 aprilie 2020

 OUG nr. 41/2020 modifică legislația privind acordarea de zile libere plătite unui părinte ce supraveghează copilul pe durata stării de urgență. Actul normativ aduce două elemente de noutate, astfel:

a) Se beneficiază de zile libere plătite inclusiv pe durata vacanțelor școlare, când unitățile de învățământ se află deja în închidere temporară ca urmare a stării de urgență;

b) Prin unități de învățământ în înțelesul legislației privind zilele libere plătite, se înțeleg și unitățile de educație antepreșcolară.

   Ordonanța reformulează mai clar că valoarea indemnizației pentru fiecare zi liberă plătită de angajator este de 75% din salariul de bază ce corespunde unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale din anul 2020, corespunzător unei zile.

   Legea nr. 37/2020 reformulează modul de acordare a unor zile libere pentru salariații de cult religios legal creștin, dar și pentru situația când salariații se declară că aparțin la un cult religios legal creștin, dar și la un alt cult religios.

   Astfel, legea face referire la zilele libere care se acordă pentru vinerea mare, ce reprezintă ultima zi de vineri înainte de Paști, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii. Aceste zile se acordă în funcție de data în care este celebrată acel cult.

   Dacă un salariat se declară ca aparține mai multor culte creștine, din analiza legislației înțelegem că poate să benefieze de zile libere plătite cu fiecare ocazie dintre cele enumerate celebrate, însă cu recuperare.

Angajatorul va face un program al acestor zile de recuperare.

 

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →