Legea nr.213/2020 privind modificarea Codului muncii

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Monitorul oficial nr. 893 din 30.09.2020

 

Actul normativ analizat conține două secțiuni:

-          O secțiune se adresează angajatorilor în ceea ce privește organizarea activității de salarizare, resurse umane și alte activități în domeniu;

-          A doua secțiune se adresează salariaților când negociază contractul de muncă sau eventuale acte adiționale ulterior, precum și în cazul conflictelor individuale de muncă.

 

1. Din perspectiva serviciilor de salarizare si resurse umane, Legea nr. 213/2020 stabilește responsabilitatea și dreptul legal de a efectua astfel de activități după cum urmează:

a) Angajatorul își asumă atribuțiile specifice;

b) Prin desemnarea unuia sau mai mulți salariați prin fișa postului, atribuții privind salarizarea și resurse umane; Astfel, angajatorul va organiza aceste activități cu proprii angajați care dețin competente certificate în resurse umane.

c) Prin contractarea unor servicii externalizate specializate în resurse umane și salarizare.

 

Notă: dacă se agreează contractarea unor servicii externalizate de resurse umane, acestea trebuie să fie coordonate de un expert în legislația muncii sau se pot presta de către societăți care au ca obiect principal de activitate clasificat CAEN 7830 – „Serivicii de furnizare și management a forței de muncă”.

Conform standardului ocupațional, aprobat de către Auteritatea Națională pentru Calificări, prin Decizia nr.117/04.04.2016 și revizuit prin Decizia nr.439/27.11.2015, expertul în legislația muncii are competențe privind relațiile de muncă angajat – angajator, organizarea muncii și salarizare, precum și reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale.

2. Din perspectiva salariatului, modificările legislative permit ca în situația unei concilieri, salariatul să poată fi reprezentat de un consultant extern, însă cu liberul consimțământ al părților.

Aceste modificări au fost adoptate întrucât Codul muncii nu conține prevederi privind soluționarea amiabilă a conflictelor individuale de muncă, lăsând ca acestea să fie soluționate doar de către instanțele de judecată, îndepărtând, astfel, relațiile de muncă de la principiul consensualității și al bunei credințe edictat de art.8 al aceluiași cod.

Desigur, legea aduce și o procedură de respectat în scopul închiderii diferendului între angajator și salariat și stabilește documentele de întocmit.

Și în cazul unei cercetări disciplinare angajatorul poate apela la un consultant extern specializat în legislația muncii, iar la rândul său salariatul are dreptul să fie asistat de un consultant extern specializat în legislația muncii.

Aceste modificări legislative au intrat în vigoare în data de 03.10.2020.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →