Măsuri de sprijin pentru angajatori în perioada stării de alertă

Potrivit art. 1 din OUG nr.70/2020, măsura de sprijin, prevăzută de OUG nr.30/2020, pentru șomaj tehnic se acorda doar domeniile de activitate în care se menţin restricţii în condiţiile Legii nr. 55/2020.

Potrivit art. 24 din Legea nr.55/2020, prevederile OUG nr.30/2020 se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgenţă pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

Astfel, până la data de 30 iunie 2021, sunt prevăzute următoarele măsuri de sprijin pentru angajatori:

I.     OUG nr.132/2020 - Reducerea temporară a timpului de muncă cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, salariaţii afectaţi beneficiind de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. 

Condiții:

 1. informarea şi consultarea reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului
 2. reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, lunar;
 3. stabilirea programului de muncă de către angajator pentru întreaga lună
 4. decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii
 5. indemnizaţia este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective
 6. indemnizația suportată de angajator se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj la cererea angajatorilor, prin depunerea documentelor prevăzute de art. 11 alin.(1) din OUG nr.132/2020, de art.1 din HG nr.719/2020 și de Ordinul nr.1393/2020 în format electronic sau în format letric la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară;
 7. măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai angajatorului.
 8. reducerea activităţii este justificată de o diminuare a veniturilor realizate din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.
 9. pe perioada de aplicabilitate a măsurii sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus și angajatorul nu poate iniţia concedieri colective.

II.  OUG nr.132/2020Decontarea de către ANOFM pentru o perioadă de maxim 3 luni a unui procent de 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru salariații angajați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.

Condiții:

 1. Cererea şi documentele prevăzute de art. din HG nr.719/2020, de Ordinul 1392/2020 se depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în format letric sau în format electronic, în luna curentă pentru luna anterioară, după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.
 2. Angajatorul plătește integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, suma reprezentând procentul de 41,5% fiind decontată ulterior de către ANOFM.

III. OUG nr.220/2020 - Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru o perioadă de 12 luni, a unui procent de 50% din salariu, dar nu mai mult de 2.500 lei, pentru salariații angajați în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă și care sunt:

- persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă

- persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri

- cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Condiții:

 1. angajatorii încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, potrivit modelului prevăzut în Ordinul nr.2/2021
 2. angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, o cerere, însoţită de documentele prevăzute de Ordinul nr.2/2021
 3. angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni.

! Atenție însă, pentru același angajat, cele 3 măsuri nu se pot cumula.

În plus, menționăm că potrivit Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea nu sunt impozabile.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →