Masurile impuse de Ordonanta Militara nr.3/2020

In Monitorul oficial nr. 249 din 24.03.2020 a fost publicata Ordonanta Militara nr. 3 din 2020.

 

  1. 1. Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: 

   a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

   b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; 

   c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

   d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie; 

   e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

   f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

   g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

   h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

   i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. 

 

   Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru următoarele motive: 

   a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice; 

   b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

  c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie; 

   d) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice. 

Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în exteriorul locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11,00-13,00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activităţi agricole.  

Pentru verificarea motivului deplasării: 

   a) angajaţii prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator

  b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniştii şi persoanele care practică activităţi agricole prezintă o declaraţie pe propria răspundere.  

Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii decât cele în interes profesional se prezintă o declaraţie pe propria răspundere, ce cuprinde numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura. 

 

Adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităţilor abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. 

Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00. 

 

2.  Instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a marca zona destinată accesului cetăţenilor/clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri. Măsura se aplică începând cu data de 25.03.2020.

 

3. Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franţa şi Germania şi din Franţa şi Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23,00, ora României.

 

4. Documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

 

5. Suspendarea temporară a activităţii comerciale cu amănuntul a produselor și serviciilor din centrele comerciale  (mall-uri), prevăzută de Ordonanța militară nr.2/2020 nu se aplică

   a) vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului; 

   b) vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.

 

 Casian Cristina

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →