Model pentru adeverinta necesara salariatilor in vederea deplasarii in afara domiciliului, in interes profesional

ADEVERINTA

 

Subscrisa _________________ cu sediul social in ____________________si punct de lcuru in __________________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J____/____/_____, avand CUI _______________, prin reprezentant legal ________________, emite prezenta adeverinta prin care atesta ca dl/dna __________________posesor/posesoare a CI seria ____________nr ___________, nascuta la data ____________, domiciliata in ______________, angajat in functia de ____________, este salariat al societatii si ca prezenta sa la locul de munca este esentiala pentru continuarea activitatii profesionale care nu poate fi organizată sub forma telemuncii.

 

In acest sens, este necesar ca persoana sus mentionata sa isi indeplineasca atributiile de serviciu si de aprovizionare a societatii cu bunurile necesare desfasurarii activitatii.

Salariatul trebuie sa se deplaseze in afara domiciliului, in interes profesional, respectiv intre domiciliul, sediul societatii, punctele de lucru ale acesteia (inclusiv la punctele de lucru temporare precum santiere, locuri de desfasurare punctuala a activitatii societatii, clienti etc.).

Aceste puncte de lucru temporare sunt situate in _______________________

Deplasarea salariatului se face cu mijloacele de transport personale/apartinand societatii angajatoare.

 

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

 

Data

 

Semnatura si stampila

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →