Model pentru declaratia pe proprie raspundere necesara in vederea deplasarii in afara domiciliului

DECLARATIE

Subsemnata/Subsemnatul...................................................................................................

Născută/născut la data de.....................................

Având domiciliul:..................................................................................................................

Certific faptul că deplasarea mea in afara domiciliului este legată de următorul motiv (se bifează caseta):

 deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)

 consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;

 deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu;

 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor;

 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;

 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie

 deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:..................................

 

Traseul este urmatorul: de la domiciliul catre __________________________

 

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

 

Data,

 

Semnatura

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →