Modificarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor

   Modificarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

   Prin OUG nr.41/2020 s-a completat Legea nr.19/2020, prevederile acesteia din urma urmand sa se aplice si pe perioada vacantelor scolare. De asemenea, acestea se aplica si in cazul inchiderii unitatilor de educatie anteprescolara.

   Reamintim faptul ca, Legea nr.19/2020 dezvoltă noțiunea de părinte: părintele firesc conform Codului civil, adoptatorul, persoana ce are copii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, o persoană desemnată conform legislației în vigoare, părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ. Prezenta lege se aplică și pentru situațiile monoparentale.

   Astfel, are dreptul de a beneficia de zile libere unul dintre părinți, pentru copii cu vârsta de până la 12 ani sau pentru copii cu vârsta de până la 18 ani (când aceștia au dizabilități), înscriși în cadrul unei unități de învățământ, dacă locul de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

   Legea stabileste faptul ca se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu. Zilele libere se vor acorda inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

   Cu privire la idemnizatie, aceasta se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

   Sumele reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte, se decontează din Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pe perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ.    

Nu se aplică aceste prevederi normative daca unul dintre părinți se află în următoarele cazuri:


* Este în concediu medical sau în concediu pentru creșterea copilului;

* Este asistentul personal al copilului;

* Se află în concediu de odihnă sau în concediu fără plată;

* Se află în șomaj tehnic.

 

Prezenta lege nu se aplică nici în situația în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole silvicultură și piscicultură. 

 

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →