Modificari aduse legii privind evaziunea fiscala de Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1202 din 18 decembrie 2021

Legea  nr. 241/2005  pentru Prevenirea ȘI Combaterea evaziunii Fiscale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 DIN 27 Iulie 2005 SE SE ȘI Modifica cum completeaza dupa: urmeaza

Incepand cu date de 1 martie 2022, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor. şi/sau contribuţii în anexa la prezenta lege.

În cazul săvârșirii unei infracțiuni la art. 6 1 , 8 sau 9 [1] , dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciului cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. DACA ȘI prejudiciul cauzat version recuperat de aceleași conditii Este la 50.000 de euro PANĂ, în echivalentul monedei Naționale, se cu Aplică pedeapsa Amenda.

În îngrijirea principal În Cazul produs prin prejudiciul de la comiterea faptelor art. 6 1 , 8 Sau 9 Nu depășește Valoarea de 100.000 euro în echivalentul monedei Naționale, IAR version Cursul urmăririi penale Sau version Cursul judecății Pană la pronunțarea UNEI hotărâri judecătorești definitive, acesta, majorat cu 20% DIN Baza de calcul, la îngrijire se Add dobânzile ȘI penalitățile, Este integral acoperit, Nu se pedepsește fapta, se-aplicându art dispozițiile. 16 alin. (1)  lit. h)  din Legea  nr. 135/2010  cauzei privind Codul de procedura penala, cu modificările ȘI completările ulterioare.

Dispozițiile de mai sus nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârșit o infracțiune prevăzută de prezentare lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile anterior mentionate.[1] Art.8 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Art.9. Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

g) substituirea, degradarea Sau de înstrăinarea de ori Către debitorul persoane o Către terțe bunurilor sechestrate version conformitate cu prevederile  art Codului de procedura Fiscala  ȘI ale  Codului de procedura penala .

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →