Natura juridica si aplicabilitatea certificatului de situatii de urgenta emis de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Natura juridica si aplicabilitatea certificatului de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei

 

În data de 25 martie 2020, a fost publicat Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Cu privire la persoanele care au dreptul sa solicite certificatul de situatii de urgenta, Ordinul mentioneaza faptul ca solicitantul este “persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență”.

 

Astfel, conform OUG nr.29/2020, sunt considerati solicitanti:

- IMM-urile care si-au intrerupt activitatea, total sau partial, in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente (cum sunt cele din categoriile prevazute de Ordonanța militară nr. 1/2020 și Ordonanța militară nr. 2/2020) si care solicita certificatul de situatii de urgenta:

a)      Fie pentru a beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internetprecum si de amanarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social sau sediu secundar.

b)      Fie pentru a putea invoca forța majoră pentru toate celelalte contracte decât cele enumerate anterior (contracte pentru servicii de utilitati, contracte de locatiune avand ca obiect inchirierea imobilelor cu destinatia de sediul social sau sediu secundar), dupa incercarea renegocierii clauzelor.

c)      Fie pentru a nu datora penalităţile pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice.

- Orice angajator, indiferent de forma sa de organizare, pentru a beneficia de decontarea indemnizațiilor de șomaj, si care și-a întrerupt total sau parţial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice sau a înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

            In aceste situatii, constatarea fortei majore se efectueaza in baza certificatului de situatii de urgenta. Art.3 al Ordinului 791/2020 mentioneaza faptul ca certificatul de situatii de urgenta se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea facilitatilor sau a masurilor prevazute de OUG 29/2020, respective de OUG 30/2020, dar si in relatiile cu partenerii contractuali.

            Astfel, se observa faptul ca, in relatia cu autoritatile publice, masurile si facilitatile prevazute in cele doua ordonante de urgenta se acorda beneficiarilor, cu singura conditie de a detine certificatul de situatii de urgenta.

            In relatiile cu partenerii comerciali, constatarea fortei majore se efectueaza in baza certificatului de situatii de urgenta, insa masurile luate cu privire la contractele afectate de existenta cauzei de forta majora se face in conditiile legii. Astfel, exista doua situatii:

-          pentru contractele de furnizare utilitati si contractele de locatiune avand ca obiect imobile cu destinatii de sediul social sau sediu secundar, intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de amanarea la plata a serviciilor respective si a chiriei daca detin certificate de situatii de urgenta;

-          in restul contractelor incheiate de catre intreprinderile mici si mijlocii, acestea din urma vor putea invoca forta majora numai dupa incercarea renegocierii contractelor. In acest caz, facand aplicarea art.10 alin.(2) din OUG 29/2020 si a art.3 din Ordinul nr.791/2020, cazul de forta majora va fi constatat in baza certificatului de situatii de urgenta, insa masurile luate de parti cu privire la aceste contracte (ex. Renegociere, suspendare plati, incetare contract) vor ramane la latitudinea partilor, in baza prevederilor contractuale si ale prevederilor legale aplicabile. Tot conform OUG 29/2020, se stabileste faptul ca certificatul de situatii de urgenta instituie o prezumtie relativa cu privire la existenta fortei majore, astfel ca, in cazul in care partile nu ajung la un acord, in fata instantei de judecata partea care detine certificatul de situatii de urgenta va beneficia de aceasta prezumtie, partea adversa fiind tinuta sa faca dovada faptului ca existenta fortei majore nu a afectat posibilitatea executarii obligatiilor contractuale asumate de partea care a detine certificatul. Restul societatilor comerciale care nu sunt prevazute de catre OUG 29/2020 nu vor beneficia de aceasta prezumtie, avand obligatia ca, in eventualitatea unui litigiu, sa faca dovada indeplinirii conditiilor legale pentru invocarea fortei majore.

Cu privire la facilitatile acordate angajatorilor, certificatul de situatii de urgenta este acordat celor care și-au întrerupt total sau parţial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice, pentru a beneficia de plata indemnizatiilor acordate salariatilor aflati in somaj tehnic. In acest caz indemnizatia se acorda angajatorilor care indeplinesc conditia mentionata supra si care detin certificatul de situatii de urgenta.

 

Bilba Daria

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →