Noi masuri stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

Noi masuri stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

In vigoare de la 07 aprilie 2020

 

Prin OUG nr. 43/2020, produsele achiziționate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii - precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, vor fi distribuite persoanelor cel mai afectate de catre pandemia COVID-10.

Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) stabilea, conform HG 784/2018,  categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, și/sau asistență materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, avand calitatea de destinatari finali, anume:

a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoane aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei hotărâri, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate. Situația temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autoritățile publice cu atribuții în domeniul respectiv. Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situații critice de viață se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) și b).

Pe perioada stării de urgență, produsele nedistribuite in baza POAD se vor distribui, în ordinea de mai jos, urmatoarelor categorii de persoane:

  1. persoanelor aflate în carantină, izolare, autoizolare ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin ordonanțele militare emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
  2. persoanelor vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice;
  3. copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale;
  4. altor persoane aflate în situații vulnerabile, la solicitarea autorităților administrației publice locale.

Produsele vor fi distribuite conform listelor de distributie intomite de institutiile prefectului, pe baza informațiilor comunicate de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau de către Centrul național de coordonare și conducere a intervenției, pentru persoanele prevăzute la lit. a).

 

Distribuirea produselor de igienă se face până la epuizarea stocurilor existente la nivelul fiecărui județ.

De asemenea, prin aceeasi Ordonanta, s-a aprobat decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional "Infrastructură mare", conform regulilor de eligibilitate, a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică medicală, capabilități/formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19.

S-a aprobat si decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a cheltuielilor salariale, transportului, echipamentelor de protecție medicală, precum și altor categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenței sociale și comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricții de deplasare, a persoanelor cu dizabilități și a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități, pe perioada de epidemie cu COVID-19, și a altor grupuri vulnerabile identificate.

Medicii, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență,  vor primi un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat. In cazul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, stimulentul de risc prevăzut se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

Acest stimulent de risc nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă.

Beneficiarii se vor stabili prin decizie a conducătorului unității angajatoare în care aceștia își desfășoară activitatea.

Stimulentul de risc, precum și contravaloarea echipamentelor și materialelor de protecție pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 se va deconta din fonduri europene aferente Programului operațional "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului. Decontarea se va face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional "Capital uman".

De asemenea, indemnizatiile pentru somaj tehnic acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020  vor fi decontate din fonduri europene aferente Programului operațional "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, pentru companiile a căror activitate a fost afectată în mod direct și indirect de epidemie și care au dispus măsura întreruperii temporare a activității, ca urmare a intrării în șomaj tehnic a angajaților. Decontarea se va face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional "Capital uman".

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →