Obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevede obligativitatea inregistrarii beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de ONRC.

 

ONRC a organizat un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înmatriculare în registrul comerțului.

Beneficiarul real este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele lor/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Astfel: 

   a) în cazul societăţilor societăţi în Legea societăţilor nr. 31/1990: 

   1. persoana fizică care deține ori controlează o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru ai asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanelor juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o activitate reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional.Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participare în capitalurile proprii ale persoanelor juridice într-un procent de peste 25%; 

   2. persoana fizică ce asigură conducerea persoanelor juridice, cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care în cazul în care raportarea este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct; 

   b) în cazul fiduciilor: 

   1. constituitorul/constituitorii; 

   2. fiduciarul/fiduciarii; 

   3. protectorul/protectorii, dacă există; 

   4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care se îngrijesc, beneficiază de construcția juridică sau entitate juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în acest interes principal se constituie sau funcția de construcție juridică sau entitate juridică; 

   5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; 

   c) în cazul fundaţiilor, persoana fizică care ocupă poziţiile echivalente celor menţionate la lit. b); 

   d) în cazul altor entități care administrează și distribuie fonduri: 

   1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați; 

   2. ul de persoane în al căror grup de interes principal se constituie ori funcția o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitate juridică nu au fost încă identificate; 

   3. persoana fizică care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca mulți membri organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivelor entități.

Persoanele juridice au obligația de a depune o declarație privind beneficiarul real al persoanelor juridice până la data de 21 iulie 2020, sub sancțiunea amenzii de la 5.000 lei la 10.000 lei.  Mai mult, nedepunerea declaratiei poate atrage si dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990.

This declarație se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →