OMFP nr. 2012 din 04 Iunie 2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017

Monitorul Oficial nr. 0494 din 11 iunie 2020


Actul normativ analizat modifică procedura de identificare a persoanelor prin utilizarea unui sistem video. Persoana fizică titulară, reprezentantul legal al persoanelor fizice, reprezentantul legal al persoanelor juridice, pot fi identificate de către autoritatea fiscală utilizându-se un sistem video.

Această procedură va fi utilizată la înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV).

În cazul în care aprobarea cererii de înregistrare se face prin identificarea vizuală online, organul fiscal iniţiază procesul de recunoaştere prin sistem video cu persoana care a desemnat sau împuternicit solicitantul, în scopul confirmării calităţii atribuite acestuia. În acest sens, organul fiscal notifică atât solicitantul, cât şi entitatea care l-a desemnat/împuternicit la adresele de poştă electronică completate în cererea de înregistrate, în termen de 5 zile de la înregistrare.

În cazul aprobării cererii de înregistrare prin identificare vizuală online, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul utilizează sistemul video oferit pe platforma informatică dedicată.

Procedura este tehnică și presupune îndeplinirea de către solicitant a unor condiții de recunoaștere și acceptare inclusiv a unor reguli de conduită.

În cazul exercitării de către persoana fizică a opţiunii privind aprobarea prin identificare vizuală online Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală iniţiază identificarea prin sistem video. 

În vederea identificării vizuale online ANAF transmite persoanei fizice o informare, pe adresa de poştă electronică completată în formularul de înregistrare, care cuprinde: 

   a) instrucţiuni de desfăşurare a identificării vizuale online ce se va derula; 

   b) comunicarea faptului că, în situaţia în care nu poate participa la identificarea vizuală online la data şi ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare, prin accesarea aplicaţiei de programări online puse la dispoziţie; 

   c) comunicarea faptului că neprezentarea la ora şi data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în SPV; 

   d) reguli de conduită. 

Dacă persoana fizică nu este prezentă la sesiunea de identificare vizuală online la data şi ora programate/reprogramate, cererea de înregistrare în SPV se respinge. 

 În cazul în care documentele transmise în vederea identificării vizuale online de persoana fizică nu reprezintă imaginea actului de identitate valabil şi/sau datele nu sunt corecte, atunci cererea de înregistrare în SPV se respinge. 

În timpul sesiunii de identificare vizuală online funcţionarul public poate formula întrebări cu privire la informaţii ce trebuie să conţină elemente cunoscute de ANAF şi persoana fizică. 

            În situaţia în care persoana fizică nu răspunde corect întrebărilor adresate, cererea de înregistrare în SPV se respinge. 

            Dacă identificarea vizuală online se întrerupe din motive tehnice independente de voinţa solicitantului şi/sau a ANAF, se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poştă electronică cu privire la faptul că trebuie să se reprogrameze. 

            În cazul în care identificarea vizuală online s-a realizat cu succes, se procedează la aprobarea cererii şi se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poştă electronică.

 

 

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →