OMFP nr. 1592 din 2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici publicat in Monitorul oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2022

OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea armonizată cu directivele comunitare

si

OMFP nr. 2844/2016 privind contabilitatea conformă cu IFRS sunt complete și explicate astfel:

 

I OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea armonizată cu directivele comunitare

Definitiile prevazute de art. 8 din reglementările contabile (cost de îndeplinire, cost de producție, societate-mamă, societate-afiliată etc) se vor analiza în contextul acestor reglementări contabile și nu sunt utilizabile în contextul altor acte normative;

potrivit art. 80 din reglementările contabile, pentru realizarea unor active cu ciclul lung de fabricație, în costul cu realizarea activelor se capitalizează și cheltuielile cu finanțarea (cheltuieli cu dobânzi sau diferențe de curs valutar). Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când mai mare parte a activității de realizare a activului a fost deja realizat, iar activul este pregătit pentru utilizare sau vânzare. Noul act normativ detaliază noțiunea de pregătire pentru utilizare sau vânzare în sensul că respectiva construcție fizică este terminată chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot să se realizeze în continuare. Dacă mai sunt de realizat doar minore, cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri conform specificațiilor cumpărătorului sau utilizatorilor,

Data de începere a capitalizării costurilor îndatorării este data când entitatea raportoare îndeplinește condițiile cumulative:

a) Suportă cheltuielile pentru activul respectiv- o entitate suportă cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricație doar atunci când acele cheltuieli au generat plăți în număr, transferuri de alte active sau preluarea unor datorii purtătoare de dobândă.;

b) Suportă costul îndatorării;

c)      Întreprinde activitățile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sau pentru vânzare - Activităţile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare nu cuprind numai construirea fizică a activului. Ele includ lucrările tehnice şi administrative anterioare începerii construcţiei fizice, cum ar fi activităţile asociate cu obţinerea avizelor anterioare începerii construcţiei fizice. Totuşi, asemenea activităţi exclud deţinerea unui activ atunci când nu are loc nicio activitate de producţie sau de dezvoltare care să modifice starea activului. De exemplu, costurile îndatorării suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se desfăşoară activităţile legate de amenajare. În schimb, costurile îndatorării suportate în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deţinut fără a fi supus unor activităţi asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizareSumele colectate în contul unor terți, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial, nu reprezintă venituri ale perioadei. Entitatea raportoare are responsabilitatea să încadreze corect tranzacțiile efectuate în numele terților, iar dacă entitatea raportoare realizează în nume propriu obligația de a furniza un bun sau un serviciu, va recunoaște la veniturile perioadei sumele aferente;

Răspunderea în ceea ce priveşte încadrarea operaţiunilor care presupun colectarea de sume în numele unor terţe părţi revine entităţii. O entitate care acţionează în nume propriu îşi poate îndeplini obligaţia de executare pentru a furniza chiar ea un bun sau un serviciu specificat sau poate angaja o altă parte (de exemplu, un subcontractant) pentru a îndeplini o obligaţie de executare parţial sau în întregime în numele său. O entitate care acţionează în nume propriu recunoaşte venituri la valoarea corespunzătoare bunurilor sau serviciilor transferate.

II OMFP nr. 2844/2016 privind IFRS

În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări necorporale sau corporale sunt evidențiate distinct venituri generate de această operațiune (continuare 7583 «Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital»), cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării (contul 6583). cedarea altor active și alte operațiuni de capital») și alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. În această situație, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se realizează veniturile (contul 7813 «Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice productive evaluate la cost»).

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →