OMFP nr. 1830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Monitorul oficial nr. 302 din 11.04.2020.

 

Pentru aplicarea mai multor prevederi din Codul fiscal - evitarea dublei impuneri, obținerea certificatului de rezidență fiscală sau a certificatului emise de Autoritatea fiscală prin care se dovedește că un nerezident a achitat un impozit în România a fost aprobată procedura efectivă prin OMFP nr. 583/2016.

Astfel, acest act normativ adoptă macheta și modul de eliberare  pentru mai multe documente fiscale, din care amintim:

-        Certificatul de rezidență fiscală pentru aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri;

-        Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

-        Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;

-        Declarație pentru exceptarea de impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe;

-        Declarație pentru exceptarea de impunere în România a plăților de dividende.

Actul normativ analizat modifică procedura de depunere a documentației de către solicitanți, respectiv modul în care vor fi emise aceste documente de către autorități în sensul că, pe lângă modul actul de comunicare – la registratura Autorității fiscale, prin poștă solicitantul, respectiv Autoritatea fiscală poate utiliza comunicarea electronică la distanță în baza unui certificat calificat.

 

Solicitanții pot utiliza mijloacele de transmitere la distanță prin intermediul „formularului de contact” din Spațiul Privat Virtual în unul din formatele: „PDF”, „JPEG”, „TIFF”, sau se poate anexa o arhivă ZIP ce nu poate depăși 5 Mb.

 

Formularele certificatelor se eliberează în limba română sau engleză și pot semnate fie clasic -  olograf, fie semnate electronic în baza unei certificat calificat.

 

Certificatele de rezidență fiscală și certificatele ce atestă plata impozitelor de către nerezidenți pot fi verificate și de terțe persoane în Spațiul Privat Virtual în baza numărului de înregistrare a documentului și a codului de identificare fiscală a contribuabilului.

 

Aceste documente se arhivează în Spațiul Privat Virtual pentru o perioadă de 1 an de zile de la data emiterii.

Sursa: legalconsult.ro

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →