OMFP nr. 2206 din 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile

Monitorul oficial nr. 675 din 30.07.2020.

 Actul normativ analizat are în vedere două aspecte: depunerea raportărilor contabile cu date de 30 iunie 2020; și aduce modificări contabile și noi conturi la reglementările contabile utilizate atât de operatorii economici, ce aplică reglementări contabile conform cu directivele europene, cât și cele ce aplică Standardele Internaționale de Raportare IFRS.

Astfel:

Raportările contabile cu date de 30 iunie 2020 se depun la Autoritatea fiscală până în data de 30 septembrie 2020.

Au obligația depunerii raportărilor contabile acei operatori economici ce în anul anterior au avut înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prevederile se aplică atât către operatorii economici ce au exercițiul financiar anul calendaristic cât și de operatorii economici ce au optat la un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Modul de transmitere al raportărilor se poate face astfel:

  • Prin comunicare la distanță în baza unei semnături electronice autorizate;
  • Prin poșta, cu confirmare de primire;
  • La registratura Autorității fiscale;

Dacă entitatea raportoare depune la înregistrarea sau cu poșta se impune ca situații financiare să fie listate, semnate și în același timp salvate pe un magnetic.

Nu vor depune raportări semestriale entitățile raportoare aflate în lichidare, cele ce în tot semestrul I sau aflat în inactivitate temporară înregistrată la Registrul Comerțului sau cele înființate în anul 2020.

Dintre modificările aduse reglementărilor contabile se evidențiază:

a)      Procedura urmată privind calculul amortizării de către operatorii economici ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 în situația în care unele active sunt neutilizate, iar ca politică contabilă se păstrează opțiunea de continuare a amortizării. Astfel, pe perioada de neutilizare a activului amortizarea continuă și nu este diminuată din cauza utilizării reduse a activului. Prin excepție, dacă activul este amortizat prin metoda amortizării calculate pe unitate de produs, amortizarea poate să fie 0, când nu există producție sau proporțională cu aceasta când se realizează o producție.

b)      Pentru operatorii ce conduc contabilitatea conform cu IFRS se introduc în planuri de conturi mai multe conturi. Acestea sunt:

-        4413 „Diferenţe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ (A/P),

- 6565 „Pierderi din evaluarea valorii justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare“,

- 693 „Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudini legate de tratamentele fiscale“

- 7565 „Câştiguri din evaluarea valorii justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare“.

Actul normativ reglementează și modul de funcționare și utilizare a acestor conturi.

 

Sursa:legalconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →