OMFP nr. 410 din 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile

 

Monitorul oficial nr . 0285 din 22 martie 2021

Actul normativ analizat adoptă mai multe reglementări punctuale cu privire la:

a) Pierderile înregistrate la valoarea titlurilor de participare când societatea afiliată reduce capitalul social;

b) O nouă procedură privind cordurile la rețeaua de energie electrică atunci când acestea sunt în proprietatea utilizatorului.

Această procedură privind cordurile la rețeaua de energie electrică este aplicabilă și de către operatorii economici ce aplică IFRS.

Cunoaștem faptul că în momentul în care o entitate raportoare deține o participare la o altă entitate raportoare, în momentul în care se majorează valoarea participației prin încorporarea rezervelor sau a primului capital al entității afiliate, la nivelul societății-mamă această mare parte a participației. realizează pe seama contului 768 „Alte venituri financiare” venit nempozabil la calculul impozitului pe profit conform art. 23 lit. c) din Codul fiscal.

Modificarea adusă de actul normativ analizat reglementează situația exactă inversă existentă până în prezent, respectiv la entitatea afiliată se reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderilor. Astfel, la societatea-mamă această reducere a participației se va înregistra pe seama contului 668 „Alte cheltuieli financiare”.

This cheltuială este nedeductibilă la calculul impozitului pe profit conform art. 25 alin. (4) lit. e) prima teză din Codul fiscal.

Din punctul de vedere la modificarea regimului contabil al cheltuielilor privind racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică sunt posibile următoarea situație:

- Dacă drepturile de utilizare sunt finanțate de utilizatori, acestea se înregistrează în contul 8039 „Alte valori înafara bilanțului” analitic distinct.

- Dacă operatorul economic efectuează finanțări moderne din sursele proprii, acestea se vor înregistra în Clasa 2 Imobilizări pe categoria modernizări.

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →