OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020

OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați

Monitorul Oficial nr. 0023 din 14 ianuarie 2020

Actul normativ se adresează tuturor operatorilor cu produse accizabile, ce trebuie să dețină una dintre următoarele autorizații: antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, operator economic cu produse accizabile.

Prin acest ordin se modifică competența și comisiile de acordare a respectivelor autorizații. De exemplu, pentru antrepozitele fiscale de producție vinuri deținute de contribuabili mici sau persoane fizice, eliberarea autorizației de antrepozit fiscal se realizează de comisii de specialitate organizate la nivelul Direcției generale regionale (nu se ma acordă de către Comisia centrală).

Cu această ocazie, se adoptă modul de lucru al comisiilor de aprobare a solicitărilor contribuabililor, desigur comisii ce sunt adecvate solicitării contribuabilului, iar ca regulă generală, acestea se întrunesc de două ori pe lună.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →