OpANAF nr. 1159 din 2021 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare

În data de 05.08.2021 a intrat în vigoare OpANAF nr. 1159 din 2021 privind aprobarea Procedurei de stabilire a taxei pe valoarea adăugată și oficiile datorate în România către misiunile diplomatice consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Acesta se adresează misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, personalului acestora și cetățenilor străini cu statut diplomatic ce efectuează cele mai urmate de cesiuni pentru mijloace de transport.

Ca regulă generală, livrările de bunuri, respectiv importul de bunuri realizate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, personalul acestora și persoanele fizice străine ce au statutul de diplomat sunt scutite de TVA conform art. 293 alin. (1) lit. e) coroborat cu art. 294 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal.

Pentru livrările sau importurile de mijloace de transport realizate către aceste persoane se păstrează scutirea de TVA dacă mijloacele de transport nu sunt străine în perioada de minim doi ani de la datele necesare/importului.

În situația în care mijloacele de transport ce au făcut obiectul scutirii de TVA sunt înstrăinate într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data doritei, aceste persoane sunt obligate la plata TVA. De această regulă există câteva excepții.

Prin OpANAF nr. 1159/2021 a fost adoptată procedura de declarare și plată a TVA în situația în care se datorează taxa - sa adoptat Formularul 380 , „Cerere de stabilire a TVA” ce va fi completat și depus de către corpul diplomatic ce înstrăinează mijloacele de transport într- o perioadă mia scurtă de doi ani.

În baza acestei cereri, autoritatea fiscală determină TVA datorată și emite decizia de plată a TVA.

Scadența la plată a TVA este stabilită în funcție de date comunicării deciziei de plată a TVA, astfel:

  • Dacă date comunicării este între 1 și 15 din luna curentă, termenul de plată este data de 5 a lunii următoare;
  • Dacă datele comunicării sunt cuprinse în perioada 16 – 31 din luna, termenul de plată este data de 20 a lunii următoare.

Nu se datorează plata TVA dacă:

  • Mijlocul de transport este exportat;
  • Mijlocul de transport este cedat la o altă entitate/persoană cu regim diplomatic;
  • Mijlocul de transport este furat sau distrus și se poate proba acest fapt.

Notă: calculul, administrarea și urmărirea TVA se realizează ținând cont de procedurile adoptate prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Actul normativ analizat astăzi ține cont de prevederi și prezenta inclusiv o procedură de corectare a eventualelor erori.

Sursa: bentaconsult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →