OpANAF nr. 1252 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului

In Monitorul oficial nr. 787 din 16.10.2021 a fost publicat OpANAF nr. 1252 din 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal“.

Actul normativ se adresează furnizorilor de gaze naturale și furnizorilor de energie electrică când aceștia livrează gazele naturale și energie electrică către un alt operator economic persoane impozabile din perspectiva TVA cunoscut drept comerciant, cumpărător revânzător.

potrivit art. 331 alin. (2) lit. e) și l) din Codul fiscal, livrările de energie electrică și gaze naturale realizate de un operator economic către un comerciant cumpărător revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România sunt supuse măsuri de simplificare a TVA, taxare inversă.

Condiția de aplicare a măsurilor de taxare inversă este ca acel comerciant cumpărător revânzător să aibă un consum propriu neglijabil de gaze naturale și energie electrică care să nu depășească procentul de 1% din cheltuielile efectuate. Desigur, comerciantul cumpărător revânzător trebuie să fie licențiat în domeniul activității către Autoritatea Națională de reglementare în domeniul ANRE. 

Comerciantul cumpărător revânzător trebuie să depună la Autoritatea fiscală sau declarație pe propria răspundere privind consumul neglijabil de maxim 1% din cantitatea de energie electrică și gaze naturale prelucrate.

Termenul de depunere al declarației este maximă data de 10 decembrie din fiecare an.

Declarația produce efecte pentru toate aspectele de gaze naturale sau energie electrică realizată în anul următor.

OpANAF nr. 1252/2021 reglementează formularul 089 declarație pe propria răspundere privind realizarea unui consum neglijabil de gaze naturale și energie electrică pe care o va depune comerciantul cumpărător revânzător de energie electrică și gaze naturale, astfel încât să fie presupusă taxării inverse.

Declarația se depune doar în format electronic la organul fiscal competent ce are în administrare respectivul comerciant cumpărător revânzător.

Depunerea cu întârziere a declarației este considerată contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei în funcție de clasificarea contribuabilului – contribuabili mici, contribuabili mijlocii și contribuabili mari, conform art. 336 alin (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Alte aspecte relevante ale procedurii:

Comercianții cumpărători revânzători ce se licențiază în luna decembrie din anul curent pot depune declarația formular 089 în perioada 01-20 ianuarie din anul calendaristic următor.

În situația în care declarația este depusă cu întârziere, dar în acel an consumul propriu este mai mic decât 1% față de valoarea achizițiilor pentru întreg anul se aplică măsura de taxare inversă.

Sursa: bentaconsult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →