OpANAF nr. 239 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

OpANAF nr. 239 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Monitorul Oficial din data de 23 februarie 2021

Actul normativ analizat se adresează operatorilor economici ce doresc să se înregistreze în scopuri de TVA prin opțiune sau acelor operatori economici ce au depășit plafonul anual al cifrei de afaceri de 300.000 lei și sunt obligați la înregistrarea în scopuri de TVA.

Procedura este particularizată în funcție de momentul când se efectuează Înregistrarea în scopuri de TVA și situația formei juridice a persoanei impozabile, astfel:

  1. La începerea activității/înființarea operatorului economic, conform art. 316 alin. (1) lit. a)  din Codul fiscal;
  2. Pe parcursul exercițiului fiscal când se depășește plafonul de scutire – art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
  3. Prin opțiune pe parcursul exercițiului calendaristic, chiar dacă nu se depășește plafonul de scutire, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Fiecare dintre aceste situații urmează o procedură personalizată în funcție de obligația persoanei impozabile de a se înmatricula sau nu la Registrul Comerțului.

Procedură înregistrare în scopuri de TVA la înființare:

  1. Pentru persoanele supuse înmatriculării la Registrul Comerțului, cererea de înregistrare în scopuri de TVA este formularul 098 și trebuie depusă la Autoritatea Fiscală în aceiași zi cu cererea de înmatriculare la Registrul Comerțului.
  2. Pentru persoanele impozabile ce nu sunt supuse înregistrării la Registrul Comerțului, cum sunt de exemplu persoanele fizice ce desfășoară profesii libere, declarația de înregistrare în scopuri de TVA formular 098 se depune în aceiași zi cu ocazia înregistrării fiscale.
  3. Se va completa în formularul de înregistrare fiscală din vectorul fiscal secțiunea privind TVA.

 

Înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune ulterior înființării sau prin depășirea plafonului de scutire de TVA urmează aceiași procedură. Persoana interesată depune la Autoritatea Fiscală declarația de mențiuni.

Aceasta este formular 010  pentru societăți sau formular 050 pentru persoane ce  desfășoară activități independente, profesii libere. Ulterior depunerii acestor documente, autoritatea fiscală verifică îndeplinirea condițiilor pentru înregistrarea în scopuri de TVA. procedura amintește cel puțin următoarele etape:

-        Verificarea faptului dacă persoana respectivă este activă fiscal;

-        Dacă participanții la societate au înscrise în cazierul fiscal anumite infracțiuni;

-        Dacă solicitantul se încadrează în una dintre situațiile prevăzute de codul fiscal pentru anularea înregistrării  în scopuri de TVA.

Sursa : bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →