OpANAF nr. 51 din 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

Monitorul oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021

Actul normativ analizat actualizează formularul și procedura de depunere pentru două declarații fiscale:

a) Declarația 100 privind plata impozitelor către bugetul de stat;

b) Declarația 710 privind posibilitatea rectificării unor sume datorate bugetului de stat.

Declarația 10 se modifică având în vedere următoarele noi proceduri de impozitare:

  • Scăderea din impozitul pe venitul microîntreprinderii a costului cu Legea a caselor de marcat cu memorie fiscală așa cum prevede nr. 153/2020 cu modificări ulterioare. Pentru realizarea procedurilor de reducere a impozitului în rubricația declarației se introduce rd. 1.2 Costul de cumpărare al caselor de marcat. Dacă legislația va prevedea alte posibile bonificații, acestea vor înregistra la rd. 1.3 din declarație;
  • altă modificare este generată de fapt că de la 1 ianuarie 2021 veniturile din punctele de despăgubire acordate de autoritatea națională de restituire pentru restituirea proprietăților ANRP, a persoanelor fizice ce NU SUNT MOȘTENITORII direcții sau succesorii direcțiilor ale proprietăților pentru îngrijirea acordului despăgubirii conform legislației în vigoare. , se impozitează cu procentul de 10% prin stopaj la sursă în categoria impozitului pe venitul din alte surse. A se vedea în acest sens procedura prevăzută de pct. 70 din Legea nr. 296/2020 ce modifică art. 114 din Codul fiscal.

Formularul 710 se actualizează și ține cont de aceste noi modificări și se folosesc în cadrul procedurilor de rectificare a unor sume declarate către bugetul de stat.

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →