OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020

OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

 

Monitorul oficial nr. 181 din 05.03.2020

 

Actul normativ analizat se adresează unor categorii de contribuabili persoane fizice ce au dreptul să direcționeze până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2019 către entități non-profit, unități de cult, sau acordarea de burse private.

Cu această ocazie,  se modifică formularul 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii.

Această cerere poate fi depusă la Autoritatea fiscală până în data de 25 mai 2020, inclusiv. Categoriile de persoane ce pot solicita această direcționare sunt persoanele fizice ce au realizat din România următoarele categorii de venituri:

-          venituri din salarii şi asimilate salariilor;

-          venituri din pensii;

-          venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;

-          venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;

-          venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

-          venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Noutatea constă în faptul că în același formular se poate direcționa procentul de 2% din impozitul pe venit, conform legislației din 01 ianuarie – 31 martie 2019, dar și procentul de până la 3,5%, procent aplicabil în perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2019.

Desigur, actul normativ cuprinde instrucțiunile de completare a formularului 230

 

 

 

Sursa: bentaconsult.ro

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →