Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020

Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Monitorul Oficial nr. 0044 din 22 ianuarie 2020

 

Actul normativ analizat se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au realizat în anul 2019, venituri supuse impozitului pe venit.

Potrivit art. 123^1 și art. 130 din Codul fiscal, contribuabilii persoane fizice pot dispune ca procentul de 3,5% din impozitul pe venit datorat să fie direcționat către entități non-profit, unități de cult și pentru acordarea de burse private.

Notă: în perioada 01 ianuarie – 31 martie 2019, procentul a fost de 2%, conform legislației din acea perioadă, majorarea la procentul de 3,5% s-a realizat prin Legea nr. 30/2019 cu dispoziție de la 01 aprilie 2019.

În funcție de tipul de venit realizat de contribuabil, direcționarea acestui procent se poate face utilizând una din următoarele documente fiscale:

 • Declarația unică, pentru persoanele fizice ce realizează venituri extrasalariale;
 • Formularul 230 Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Din punctul de vedere al depunerii Declarației unice, rubricația acestui formular conține datele prin care vor fi redirecționate sumele corespunzătoare procentelor amintite.

Utilizarea cererii Formular 230:

Pot utiliza acest formular persoanele fizice ce realizează următoarele categorii de venituri, pentru care se datorează impozit pe venit, astfel:

 • Venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • Venituri din pensii;
 • Venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit;
 • Venituri din activități sportive, considerate venituri din activități independente, pentru care impozitul se reține la sursă;
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitarea se realizează prin stopaj la sursă;
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, când venitul net se determină pe bază de cheltuieli forfetare sau pe bază de normă de venit.

Termenul de depunere al formularului 230 este data de 15 martie 2020 inclusiv.

Depunerea cererii se poate realiza astfel:

 • Prin poștă, în mod individual;
 • Prin poștă, pe bază de borderou;
 • Direct la registratura organului fiscal, în mod individual;
 • Direct la registratura organului fiscal, pe bază de borderou;
 • Prin intermediul Spațiului privat virtual.

Notă: entitățile non profit se pot îngriji să depună acest formular 230 ca beneficiari, utilizând un borderou cu aceste cereri.

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →